Farup

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Farup Fælled, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe. Tlf.: 7542 2663
E-mail:
Åbningstid: Torsdag i ulige uger fra kl. 15.00-17.00
Leder: Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 6760 Ribe. Tlf.: 51548257
Post til: Leder
Område: Farup Sogn i Esbjerg Kommune

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1991 og er en selvejende institution. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Det arrangerer udstillinger i forbindelse med foreningsarrangementer og afholder Åbent Hus-arrangementer. Det har to læseapparater til mikrokort. Arkivet er ikke godkendt til indlån af arkivalier fra det statslige arkivvæsen. Antal hyldemeter i alt: Ca. 12 m.

ARKIVALIER

Hovedvægten i arkivets samlinger ligger på foreningsarkiver. Nævnes kan Hillerup Grandelaug 1873-, Hillerup Engvandingsforening 1888-, Farup Engvandingsforening 1918-, Farup Gymnastikforening 1913-1943, Farup Forsamlingshus 1961-, Farup Husholdningsforening 1955-, Hillerup Ringriderforening 1945-, Farup Vandværk 1936-, Farup Fryseboks 1951-, Hillerup Husflidsforening 1925, Farup Skole 1860-1870, Hillerup Skole 1877, brændselstildelingen i Farup Sogn 1943 samt Farup Bibliotek 1937. Arkivet har desuden en fotosamling, der bl.a. indeholder skolebilleder ca. 1900-, og en udførlig beskrivelse af bebyggelserne i Farup Sogn, der også omhandler Farup Sogns beboere ca. 1920

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling (en fortegnelse med angivelse af aviser og år er under udarbejdelse). Samlingen rummer bl.a. udklip om digebyggeri og om ombygning af Farup Kirke med nyt tårn.

Håndbøger og lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt 1903- (ukomplet), En Cykeltur i Farup af fhv. sognefoged Michael Lassen og Træk af Farup Sogns Historie af fhv. sognepræst Lundsgård.