Hunderup

Hunderup Sognearkiv

Hunderup

Kjærgårdsvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming
E-mail: 
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 samt efter aftale med lederen. 
Leder: Johannes Clausen, tlf. 23245489
Post til: Arkiv
Område: Hunderup Sogn i Esbjerg Kommune

Hunderup Sognearkiv er oprettet i 1977 og drives af Hunderup Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og arkivets samlinger registreres efter SLAs regler. Arkivet bidrager årligt til Lokalhistorisk Årbog for Bramming Kommune og også lejlighedsvis til udstillinger. Arkivet er indrettet med to læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 20 m.

ARKIVALIER

Arkivet har en stor samling foreningsarkiver, hvorfra kan nævnes Hunderup-Sejstrup Amatørteaterforening 1970, Hunderup Afholdsforening, Hunderup Brandkasse, Det Bjerrumske Legat, Hunderup Foredragsforening, Hunderup Forsamlingshus 1890-, Hunderup Frysehus 1948-1997, Hunderup og Sejstrups Ungdoms-ogGymnastikforening, Hunderup Hesteavlsforening, Hunderup Brugsforening 1946-1996, Hunderup Husmandsforening, Hunderup Sogns Kontrolforening, Hunderup Husholdningsforening 1945-1995, Hunderup Hyggeklub 1970-, LS-bevægelsen, Hunderup Sygekasse, Hunderup Transformatorforening, Hunderup Venstreforening 1907-, Venstres Ungdom og Vandværket i Hunderup. Der findes også arkiver fra Hunderup Idrætssal 1984-, Hunderup Kirke og Landsbyudvalget. Endvidere haves en del virksomheds- og personarkiver og en fotosamling.

Film og lysbilleder: Arkivet har en samling film, heriblandt Høsletfilmen (optaget omkring 1943, handler om høslet omkring 1900), Den Sidste Tatertøs (om eneboeren i Hollænderskoven o. 1825) (1992), Nådigfruens Vilje (Egnsspil 1988), en uredigeret film fra Hunderup og Sejstrup (o. 1940), og en uredigeret film om herresædet Riber Kjærgård (1995). Desuden sognefilmene Her har vi åbne døre og Et levende sogn ved årtusindskiftet.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten, JydskeVestkysten og Landsbyposten.

Lokalsamling: Bl.a. H. N. Skades Levnedsberetning, Skade-slægtens Historie af H. N. Skade, Pallesen-slægtens Historie af H. N. Skade, Noget om Sejstrups Historie af H. N. Skade, Skoleelever Årgang 1900 af H. N. Skade (1970), Tobiasen-slægtens Historie af T. Tobiassen Kragelund, Kjærgård af J. M. Lauridsen, Salomon Frifelt og T. Kragelund (1938), Barndomserindringer af Tonnes Tonnesen, Tonnes Jensen Tonnesens Erindringer, Slægtsberetninger i 8 bd. Af Ebbe Rasmussen, Erindringer fra Slægt og Egn af Rasmus Rasmussen, Fra min Tipoldefars Tid af Tove Burkarl, Vilslev og Hunderup Sogns Historie (udg. af Hans Pedersen, Frøsiggård) samt Hunderup Skoles jubilæumsskrift 1842-1992.