Vilslev Jedsted

Vilslev-Jedsted Sognearkiv Vester Vedsted ny
Kongeådal 20C, Vilslev, 6771 Gredstedbro
E-mail:  
Hjemmeside: www.bricksite.com/vilslevjedsted
Åbningstid: Tirsdag kl. 16.00-18.00 eller efter aftale
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro. Tlf.: 51 96 64 73
Post til: Leder
Område: Vilslev Sogn i Esbjerg Kommune

Vilslev Sognearkiv er oprettet i 1986 og er et foreningsdrevet arkiv. Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og arkivets samlinger registreres efter SLAs regler i edb-programmet Arkibas. Arkivet har udgivet Vilslev og Hjortlund skoler fra 1739 (1989), Vilslev Spange (1992) og Kongeådal Brugs i 100 år (1903-2003) skrevet af Stig Hein (2003). Der er udarbejdet en oversigt over gårde og huse i Vilslev Sogn fra ca. 1720-ca. 1875 med fæstebreve, matrikelnumre og tilhørende fotografier. Arkivet er indrettet med seks læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrokort. Arkivet er godkendt til opbevaring af menighedsrådets arkivalier. 

 Antal hyldemeter i alt: Ca. 15 m.

ARKIVALIER

Nævnes kan bl.a. Vilslev-Jedsted Ungdomsforeninger 1929-1953, Kongeådal Ungdoms- og Gymnastikforening 1953-, Jedsted Mølles Andels Elværk 1909-1964, Vilslev-Jedsted-Hillerup Vandingsselskab 1877-1958, Kongeådal Brugsforening 1904-, Andelsmejeriet Kongeådal 1885-1965, Vilslev Sogns Husmandsforening 1909-1970, Vilslev Biblioteksforening 1920-1960, Vilslev Forsamlingshus 1918-, Jedsted Forsamlingshus 1924-1972, Jedsted Mølles Fiskeri 1909-, Kongeådal Skole 1953-, Vilslev Vandværk 1935- og Jedsted Vandværk 1937-. Materiale om skolevæsenet i Vilslev-Hunderup 1739-, materiale om fattigvæsenet i Vilslev og Hunderup 1898-1940. Desuden findes forskellige sager vedr. Vilslev Kommune, en dagbog skrevet af lærer Hans Jørgensen 1843-1869, Jens Mikkelsens dagbøger, materiale vedr. udgravninger fra jernalderen i 1987, og personarkiver fra og om personer i Jedsted og Vilslev. Arkivets fotosamling rummer billeder af gårde, huse og personer fra Vilslev Sogn, og der findes også en samling lydbånd med interviews af personer fra sognet.

Film og lysbilleder: Høbjergning i marsken udgivet af Dansk Kulturfilm 1952 og Vilslev-Jedsted filmen fra 1992. Herudover har arkivet lysbilleder med kunstmaler Andreas Winthers malerier.

KOPISAMLING

Fotokopier: Realregister til skøde- og panteprotokoller 1787 til 1840, brandforsikringsprotokoller for Vilslev Sogn fra ca. 1800- ca.1950, fæsteprotokoller og fæstebreve for Vilslev Sogn, skifter fra Vilslev Sogn 1720-1786, og præst Knud Langs optegnelser omkr. 1766. Skøde og panteprotokoller for Hunderup Birk 1786-1812.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten, JydskeVestkysten og Ribe Ugeavis ca. 1970-1990

Håndbøger og lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt 1903-, Bogen om Kjærgaard af Jens M. Lauridsen (1938), Min Slægt I-V af Jens M. Lauridsen (1943), Jedsted Mølle af Hans Duborg (1935) samt Vilslev og Hunderup Sogne af Hans Pedersen (1974). Derudover haves slægtsbøger for Brock-slægten, Thude-slægten og Lauritzen-slægten.