Nordby

Sognearkivet i Nordby nordby
Fanø Skole, Stadionvej 17, Nordby, 6720 Fanø. Tlf.: 75166260
E-mail:

Hjemmeside: www.mitfanoe.dk

Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 samt onsdag kl. 19.00-21.00
Leder: Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby, 6720 Fanø. Tlf.: 75163595, mobil 24400892 

Arkivets telefon 75166260

Post til: Leder
Område: Nordby Sogn, Fanø Kommune

Nordby Sognearkiv er oprettet i 1982 og arkivet er en selvejende institution. Organisatorisk drives det af Fanø Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA. Samlingerne er registreret efter SLAs regler, og i 1998 blev  Arkibas taget i brug til registrering. I samarbejde med Sønderho Sognearkiv udgives et medlemsblad halvårligt for Fanø Lokalhistoriske Forening. Nordby Sognearkiv er indrettet med 8 læsepladser til publikum.

Antal hyldemeter i alt: ca. 100 m.

ARKIVALIER:

Foreningsarkiver, personarkiver, ejendomsarkiver, gårdhistorier og mange erindringer og livshistorier fra hav og land. Desuden findes Anton Dams Fanøsamling, der bl.a. indeholder et kartotek over ca. 400 Nordby- og Rindbyslægter, samt diverse hæfter om klædedragter, skik og brug og meget andet. På arkivet findes også en samling om Handel og Håndværk på Fanø udarbejdet af Torben Garmer. Ligeledes er der en stor samling af Aage Krog Jensen vedr. Fanø sejlskibe, skibsførere, bygmestre/historie, fotos m.m. Derudover råder arkivet over Hanne og Villy Nielsen`s enestående samling: ”Nordby Sogn”(personer op til 1885 bygninger og jorde op til 1930). I denne samling er også alle Anton Dams skifter lagt ind. Samlingen er på ca. 5.000 pdf-filer, som næsten fylder en DVD.(Denne kan købes på Nordby Sognearkiv.)

FOTOS:

Arkivet har ca. 25.000 billeder – heraf adskillige fra fotograf Kromann (bl.a. mange personfotos taget i 1941 til legitimationskort.) Rigtig mange med gade, hus, og havnemotiver, ligeledes en stor del fra Fanø Bad med villaer, hoteller og stranden og meget andet.

FILM og DIAS:

Arkivet har en samling videoer med diverse om Fanø og mange dias med forskellige Fanømotiver.

KOPISAMLING:

Søruller for Nordby Sogn 1802-1827. Kirkebøger op til 1891. Folketællingerne fra 1787-1906. Brandtaksationsprotokoller for Nordby Sogn 1790-1969  og Skolekommissionsprotokoller 1814-1906.

MIKROKORT:

Skøde- og panteoblg. For Nordby Sogn 1866-1872, personregistre til skøde- og panteprotokoller

1720-1883 og 1864-1931.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE:

Aviser: Fanø Ugeblad 1898 – 2014  og udklip fra Vestkysten vedr. Fanø 1990-2014

Håndbøger: Navigatørernes bog 1938 og mange maritime bøger, samt en del lærebøger fra Navigationskolen.

Lokalsamling:  Fanøs Historie l-lll, Fanøbogen, Fanø Sømænd i storm og stille, Gammelmands snak,

Bedstefars billebøger, Registranten vedr. Gamle huse i Nordby, Fanø Sejlskibe og mange flere.

Derudover har Nordby Sognearkiv været med til at udgive bogen ”Vi har fået ærter- derfor er det mandag” – en Fanøsejlskippers dagbog af Christian Poulsen.