Agerbæk

 

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv IMG_0675
Agerbæk Skole, Debelvej 23, 1. sal, 6753 Agerbæk
E-mail:
Hjemmeside: www.agerbaeklokalarkiv.dk
Åbningstid:1. og 3. onsdag hver måned kl. 13.00-15.00 samt efter aftale
Leder: Leo Mathiasen, Pilealle 3, 6753 Agerbæk. Tlf.: 75 19 61 66 / 61 66 33 67
Post til: Leder
Område: Agerbæk Sogn i Varde Kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1980 og drives af Agerbæk og Omegns Lokalhistoriske Forening med Flemming Olesen som formand. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler ved hjælp af Arkibas. Arkivet har udgivet Lokalhistoriske Billeder fra Agerbæk og Omegn, og Fåborg Sogn bd. I-II (1962-1983) sammen med Fåborg Lokalhistoriske Forening. Foreningen arrangerer hvert år en aften med foredrag og lysbilleder og en sommerudflugt. Arkivet er indrettet med fem læsepladser og har to læseapparater til mikrokort.  

Antal hyldemeter i alt: Ca. 24 m.

ARKIVALIER

Samlingerne indeholder mange forenings-, virksomheds- og personarkiver. Heraf kan nævnes Fåborg Sogns Transformatorforening, Agerbæk Borgerforening, Agerbæk Gymnastik og Idrætsforeninger, Agerbæk Håndværkerforening og Teknisk Skole. I billedarkivet har vi 2400 registrerede billeder.

 

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: En stor samling avisudklip fra Helle Avis, JydskeVestkysten m.v.

Håndbøger og lokalsamling: Arkivet har en mindre samling af lokalhistorisk litteratur og relevante håndbøger. I bogsamlingen findes der bibler fra 1877, 1889 og 1890