Blåvandshuk

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv blaavandshuk1
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75271548
E-mail:
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk
Åbningstid: Torsdag kl. 9.00-11.00. Lukket i juli samt jul,  påske og øvrige helligdage.
Leder: Anni Skov Christensen
Post til: Arkiv
Område: Sognene Aal og Blåvandshuk (tidl. Ho, Oksby og Mosevrå Sogne)

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1966. Det indsamler og formidler arkivalier fra den tidligere Blåvandshuk Kommune (Aal og Ho-Oksby Sogne).Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune. Arkivets samlinger er registreret efter SLAs regler, og registreres i Arkibas. Arkivet afholder foredrag, orienterer om kommunens seværdigheder og deltager desuden i en landsdækkende bunkersregistrering. Arkivet har to læsepladser til besøgende og et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 75 m.

ARKIVALIER

Personarkiver, erhvervsarkiver, foreningsarkiver, institutionsarkiver, fotos, kort, tegninger og planer. Særligt skal fremhæves flygtningelejren i Oksbøl, Tirpitz-stillingen, hvor der i dag er museum, og et præstearkiv for Ål Sogn 1954-1987.

Film og lysbilleder: Arkivet har den del videobånd vedr. besættelsestiden og flygtningelejren i Oksbøl. Derudover film om Vrøgum Gruppen, Redningsstation Oksbøl og Vrøgum Borgerforenings dilettant 1985-1999

KOPISAMLING

Fotokopier: Skifteprotokoller for sognene i Blåvandshuk Kommune (Ho, Oksby og Ål) 1691-1892 samt Hesselmed godsarkiv 1612-1984.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Håndbøger og lokalsamling: Arkivet har et bibliotek på ca. 600 bind registreret i Arkibas efter DK5-systemet samt i Oksbøl Biblioteks database.

Aviser: Udklipssamling på indtil nu 61 A 4-bind om lokale forhold fra januar 1978 til d.d. fra primært dagbladet Vestkysten/JydskeVestkysten, Vesterhavsposten og Morgenavisen Jylland Posten, men flere aviser er repræsenteret.