Aastrup

Aastrup Sognearkiv aastrup1
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf.: 75198569
E-mail:
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 14-16 eller efter aftale.
Leder: Conny Callesen, Åbrinken 10, 6752 Glejbjerg
Post til: Leder
Område: Aastrup Sogn i Vejen Kommune

Aastrup Sognearkiv er oprettet i 1913, og arkivet er en selvejende institution. Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Vejen Kommune. Dets samlinger er registreret efter SLAs regler. Arkivets leder, Olga Pedersen, har udgivet Aastrup Sogn bd. 1 og 2 (1985 & 1990), og arkivet har i samarbejde med Lokalarkivet for Holsted Kommune udgivet Holsted Billedbog bd. 1-7 (1984-1995). Arkivet varetager løbende udstillinger og foredrag. Arkivet har seks læsepladser til brugere samt et læseapparat til mikrofilm og et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 100 m.

ARKIVALIER

Foreningsarkiver samt centrale personarkiver – herunder bl.a. gårdejer Poul Andersens dagbøger, der er ført fra 1863 til 1907, dog med enkelte huller. For eksempel er årene 1869-1875 meget dårligt dækket. Bøgerne omhandler personer og steder i flere sogne i hele amtet. Desuden Knud Høgsbro Østergårds personarkiv, der omfatter en lang række sogne i amtet. Især omhandler arkivet arkæologiske undersøgelser og kirkerestaureringer i årene 1955-ca. 1965. Materialet omfatter også en lang række fotografier. Da Høgsbro Østergård var uddannet teknisk ingeniør, før han blev præst, var han en eminent korttegner. Der er derfor en mængde kort i hele samlingen, både fra hans egen hånd, men også traditionelle kort. Sognearkivet har også Sørine Andersens personarkiv, der omfatter ca. 2.500 glasnegativer fra 1907-1918. Sørine Andersen var uddannet fotograf og havde atelier i Aastrup, hvorfra hun på cykel ofte besøgte de omliggende sogne og fotograferede personer, gårde og huse. Arkivet har også Claus Venzels billeder af bygninger i hele sognet. Endvidere har sognearkivet en del virksomhedsarkiver, skolearkiver m.m., hvoraf kan nævnes Glejbjerg Brugsforening, Glejbjerg Andelsmejeri, Glejbjerg Håndværker- og Borgerforening, Aastrup med flere sognes Mergelselskab samt Aastrup Venstreforening.

Film og lysbilleder: Arkivet har en film om Glejbjerg fra 1959.

KOPISAMLING

Fotokopier: En række kopier af skifteforretninger fra personskifter i 1700- og 1800-tallene i Aastrup Sogn. Vurderingsmateriale fra vurdering til ejendomsskyld 1909-1966.

Mikrofilm: Dele af Endrupholms godsarkiv, skøde- og panteregister for Gørding-Malt Herred 1805-1824, realregister til skøde- og panteprotokoller for Aastrup Sogn 1885-1910, realregister til skøde- og panteprotokoller for Aastrup Sogn 1904-1910, realregister til skøde- og panteprotokoller for Vejrup Sogn 1908-1910 samt realregister til skøde- og panteprotokoller for Brørup Sogn 1911.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling, hovedsagelig fra dagbladet Vestkysten/ JydskeVestkysten, ca. 1900- (samlingen omfatter dog for størstepartens vedkommende Dagbladet Vestkysten/JydskeVestkysten ca. 1985-).

Håndbøger og andet: Slægtsbøger, Dansk Biografisk Leksikon, Dansk Lovtidende 1889-1988, Illustreret Leksikon, Ordbog over Det Danske Sprog, Dansk Mejeristat, Dagligliv i Norden af Troels Lund (bd. 2-7), årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1952-1968, Kuml 1951-1985, Hof- og Statskalender 1909-1922, en række arkivguider, registraturer samt en lang række skoleundervisningsbøger fra 1830 og frem.

Lokalsamling: Bl.a. sognebøger og andet fra sogne i Ribe Amt, Fra Ribe Amt 1903-. Desuden Aastrup Sogn fra Enevælde til udskiftning 1660-1790 og Aastrup Sogn fra udskiftning til andelsbevægelse – begge skrevet af arkivets tidligere leder Olga Pedersen.