Forfatterarkiv: Mette Guldberg

Studieturen den 31. august 2022

Årets studietur i SVA 2022 fandt sted onsdag den 31. august og gik til det østlige Sønderjylland, med besøg på Rigsarkivet Aabenraa og på Historie Haderslev, der både omfatter arkiver og museer. Dagen begyndte på Rigsarkivet Aabenraa, hvor vi fik en præsentation af arkivet og dets arbejde. På vej videre mod Haderslev passerede vi Museum Sønderjyllands nybyggede bevaringscenter i Rødekro og fik en kort introduktion til Museum Sønderjyllands Mediearkiv, som også har til huse på centret. Efter frokost besøgte vi tre af Historie Haderslevs afdelinger: Kulturhuset Bispen med læsesal, privatarkivalier og billedsamling, Kløvervej 87B med administration, digitalt værksted, kommunale arkiver og kunst samt Slesvigske Vognsamling med en af Nordeuropas største samlinger af historiske hestekøretøjer. Her vistes også særudstillingen ”Ud i friheden på to hjul” om kvinder og cyklen gennem tiderne. Se programmet her

Årsmøde 2022

Der afholdes generalforsamling og årsmøde i Sydvestjyske Arkiver Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.00 På Fanø Håndværker- og industriforening ”Strien”, Lindevej 5-7, 6720 Nordby, Fanø. Tillmelding til middagen på senest 9. februar 2022.

Midtvejsmøde i WordPress

Fredag den 29. oktober 2021 var vi seks arkivfolk samlet i Roust til ”midtvejsmøde” mellem to kurser i WordPress hjemmeside. Til stede var Elly K. Jessing, Alslev, Karen Knudsen, Brørup, Troels Sørensen, Grimstrup, Mette Guldberg, SVA, Annelise Hansen, Hostrup og Nanna Nørgaard Iversen, Brørup. Troels havde været så venlig at tilbyde at lægge hus til. Vi hjalp hinanden med spørgsmål, der var opstået siden første undervisningsgang med Louise Toft Petersen 27. september. Vi glæder os til næste kursus den 24. november. Kurserne er arrangeret af Sydvestjyske Arkiver med støtte fra VELUX FONDEN.

Generalforsamling 2021

Sydvestjyske Arkivers generalforsamling 2021 har måttet udskydes adskillige gange på grund af corona, men den 8. september kunne den endelig afholdes i Farup Fælled. Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg. To af dem:  Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg og Nanna Iversen, Brørup, blev genvalgt. Linda Vesterbæk, Nordby, modtog ikke genvalg. I hendes sted blev Karin Berg, Grindsted, valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Som ny suppleant i stedet for Karin Berg blev Christian Ditlev Rasmussen, Vejen, valgt, og Karen Riisager, Varde, blev genvalgt. Jytte Knudsen, Hviding, og Nora Olesen, Gørding, fortsætter som revisorer, ligesom Henning Jørgensen, Vester Nebel, fortsætter som revisorsuppleant.

Generalforsamling 2022 kan forhåbentlig holdes rettidigt. Den er planlagt til at finde sted den 23. februar 2022.

Der ventes på gule ærter ved generalforsamlingen 2014