Billund

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn billund1
Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund
Tlf.: 21354472
E-mail:
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00  og 16:00-18:00 samt efter aftale. Lukket i juli.
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund Tlf.: 20952751
Post til: Arkiv
Område: Grene Sogn i Billund Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn er oprettet i 1978, og er en selvejende institution med en bestyrelse på fem medlemmer. Arkivet modtager tilskud til driften af Billund Kommune, som også stiller lokaler til rådighed. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Billund Kommune, og arkivets samlinger er registreret efter SLAs regler i edb-programmet Arkibas. Desuden er oplysninger om personer boende i Grene Sogn registreret i slægtsforskningsprogrammet Brothers Keeper. Arkivet afholder i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn foredrag, udstillinger, en julestue og en udflugt. Arkivet er indrettet med fire arbejdspladser og en læseplads for publikum. Der er læseapparat til mikrofilm og mikrokort til rådighed. Antal hyldemeter i alt: 42 m.

ARKIVALIER

Hovedvægten i arkivets samlinger udgøres af foreningsarkiver, herunder bl.a.: Billund Flyveklub, Dansk Flyvehistorisk Forening/Billund Lokalafd., Grene Sogns Sygeplejeforening, Håndværker- og Borgerforeningen for Billund og Omegn, Kvidreklubben Billund, Grene Sogns Læseforening, Lego nister (pensionister)og mange, mange andre. Også arkiver vedr. Vejle-Vandel-Grindsted-Jernbane, Billund Lufthavn og Legoland. Fotosamlinger: I en stor samling kan fremhæves bl.a. alle sogne- og byråd fra 1921 til d.d., alle konfirmandhold fra 1930 til d.d., alle bygninger i Billund fotograferet fra flere sider af Lego i 1961, pressefotos af lokale begivenheder afleveret af Vejle Amts Folkeblad 1970-1993 samt en del skolebilleder 1920-1990.

Film og lysbilleder

Film: Billund-centrets indvielse, lokalhistoriske optagelser fra TV.

KOPISAMLING

Fotokopier: Matriklen for Grene Sogn 1844, matriklen for Slaugs Herred 1664, 1680 og 1688, brandtaksationer for Grene Sogn 1786-1870, landmålingsforretning for Grene Sogn 1760, Slaugs Herreds næringsprotokol 1886-1938, Vorbasse-Hejnsvig sognes fattigprotokol 1812-1823, Grindsted-Grene sognes fattigprotokol 1803-1865, kirkebog for Grindsted Sogn 1692-1891.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling 1933-, hovedsagelig fra Vejle Amts Folkeblad, dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten.

Håndbøger og andet: Bl.a. R. W. Bauers Calender 601-2200 (1977), Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1983), Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1980), Tilbage til rødderne (1995). Desuden findes tidligere sognerådsformand Hans Jensens indberetninger til Nationalmuseet om kulturelle og åndelige bevægelser i sognet, om det daglige arbejde på landet og bygningernes indretning m.m. i hans egen afskrift.

Lokalsamling: Bl.a. Grene Sogn 1790-1969 (1969), Sognets Stolthed – Skole i Billund i 100 år (1990), Glimt fra J.S Nielsens arbejdsår i Grene og Billund Kommune, Fra spir til tårn – Grene Kirke 100 år (1991), En by og dens brugs – Billund Brugsforening 1894-1994 (1994) samt Tro, Håb og Legetøj af Søren Byskov (1997), Vandelbanen 1897-1957, De tog vore hjem – Flyvestation Vandel 1943-1960, Vor Jyske Natur – Den Jyske Sparekasse i 125 år (1997), Egnsbogen (1982-1997) og Kirkerne i Grene, Grindsted, Vorbasse og Hejnsvig.