Starup

Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv starup1
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, Tofterup, 7200 Grindsted
E-mail:
Åbningstid: 2. mandag i måneden 10:30-12:00 eller efter aftale.
Kontakt: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5, Tofterup, 7200 Grindsted. Tlf.: 61760503
Post til: Leder
Område: Vester Starup Sogn i Varde Kommune

Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1947 og er foreningsdrevet. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Historisk Udvalg for Starup Sogn udgav i 1920 Fra Starup Sogn og arkivet har udgivet Starup Sogns Historie (1972). Der afvikles årligt et foredrag og en sommerudflugt. Arkivet er indrettet med seks læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: 52 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger indeholder forenings-, person- og virksomhedsarkiver. Der findes desuden materiale vedr. gårde i sognet, en uregistreret fotosamling og en bånd- og videosamling.

Film og lysbilleder: Arkivet har en stor lysbilledsamling med gårde og begivenheder i Starup. Desuden haves film om Starup fra 1948 og 1976 lavet af Iver Tordrup.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten.

Håndbøger og lokalsamling: Arkivet har en mindre samling af håndbøger og sognebøger, bl.a. A/S Skovsende-Starup Plantage 1899-1999, Starup Andelsmejeri, 1890-1925-1982, Fra Ribe Amt og Tofterup, min barndoms by – erindringer af Selma Haarup (født Hansen) 1933-1947.