Bramming

Bramming Byhistoriske Arkiv Bramming
Skolegade, 10, 1. sal, 6740 Bramming. Tlf.: 88936969
E-mail:
Hjemmeside: www.brammingby.dk
Åbningstid: Tirsdag kl. 13-15 samt efter aftale.

Lukket i juli og december

Leder: Stig Hegn, Tlf.: 51966473
Post til: Arkiv
Område: Bramming Sogn i Esbjerg Kommune

Bramming Byhistoriske Arkiv er oprettet den 9. november 1959. Det er en selvejende institution, som har selvsupplerende bestyrelse. Arkivet har ingen støtteforening. Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Arkivets samlinger er registreret alfabetisk i emneprotokol og på edb). Ligeledes er på edb indkodet ca. 4900 personnavne fra omkring år 1900. Foreningsarkiver: Beskrivelse af stort set samtlige sognets nuværende og tidligere foreninger, klubber, organisationer, m.v. Personer: Et ikke nærmere opgjort antal fotos og beskrivelser af personer med tilknytning til diverse institutioner, virksomheder, firmaer m.v. Virksomheder: Registreret under fag/erhverv eller navn haves beskrivelse af de fleste af byens og sognets nuværende og tidligere virksomheder. Endvidere findes i ringbind register over relevante emner på dagbladet Vestkystens Bramming-lokalsider 1918-1946. Der findes desuden en oversigt over navne på gravsten på kirkegårdene Sct. Ansgar og Sct. Knud 1984-1988, to ringbind med erindringer og levnedsløb, ejendomsbeskrivelser (foreløbig i 9 ringbind) samt beskrivelser af forsvundne ejendomme (4 ringbind). Arkivet var i 1993 med udgiver af hæftet Bramming 1913 om Bramming-ulykken (togulykke) og i 1995 medudgiver af Besættelsen i Bramming Kommune samt et hæfte om 25-års jubilæet i forbindelse med kommunalreformen. Endvidere har Arkivet i 2005 / 06 udgivet hæfterne: ”Kurt Timmermanns dagbøger” samt ”Nørregade – huse og mennesker”. Ligesom vi har arrangeret gadevandring i Nørregade samt kirkegårdsvandringer. Arkivet fremviser ved foredrag diasserien Bramming før og nu (ca. 1900 og 1980). Desuden medvirker arkivet ved diverse udstillinger i bibliotek og egnsmuseum. Arkivet har ti læsepladser til publikum og et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 10 m.

ARKIVALIER

Et stort antal fotos (bymotiver og virksomheder) fra 1895 og frem. Desuden haves aftryk af glasplader fra fotograf C. K. Olesen, Bramming. Flere tusinde glasplader fra C. K. Olesens atelier blev i 1996 overdraget til Bramming Egnsmuseum. Samtidig blev opgaven med videreførelsen af Bramming Byfilm, som arkivet har stået for siden 1985, overdraget til museet. Om Bramming Byhistoriske Arkiv kan det i Øvrigt anføres, at arkivet dækker en ung by og derfor er i den ret specielle situation, at det har materiale om væsentlige emner helt fra byens start i 1874, da tværbanen blev åbnet. Før da var der, hvor byen nu ligger, kun Kikkenborg Krogård og ellers mest hede.

Kopisamling

Fotokopier: Skattebøger for Bramming Kommune 1913, 1922, 1924, 1925, 1928, 1941 og 1942, brandforsikringsprotokol for Bramming Sogn 1860-1872, fornavnsregister for Bramming Hovedgårds fæsteprotokol 1719-1794, udskiftningsforretning for Tømmerby 1793, matriklen for Sneum Sogn 1844, husnummerrevisionen i Bramming by 1961, valglister for Bramming Sogn ca. 1948 og 1974.

TRYKT UDGIVET MATERIALE

Aviser: Dagbladet Vestkysten/Jydske Vestkysten 1918-1991. Enkelte årgange af Bramming Ugeavis, bl.a. 1896-1897. Desuden findes udklip, der indgår i diverse beskrivelser af virksomheder og personer. Håndbøger og andet: Bl.a. Danske Landmænd og deres indsats (Ribe og Ringkøbing amter, 1943).

Lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt (næsten komplet), Årbog for Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune 1983 – 2014

Lokalhistoriske hæfter: Arkivet har udgivet og sælger nedenstående hæfter af Stig Hegn, der koster 50 kr. stykket: Fengers Alle, Lindegade og Elmegade, Jernbanegade, Storegade lige numre, Storegade uligenumre, Ribevej, Nørregade 2. udgave – desuden Baks Bramming blogs, Baks Bramming-billeder, Kurt Timmermann: En arbejder i Bramming under Besættelsen samt Brammingbogen: En samling skitser fra byens første årtier (200  kr.).

Film: Arkivet har kopieret og sælger Brammingfilmen (100 kr.)