Grindsted

GrindstedArkivet  grindsted1
Tinghusgade 16, 7200 Grindsted. Tlf.: 20124208
E-mail:
Hjemmeside: www.grindstedlokalarkiv.dk
Åbningstid: Onsdag i ulige uger kl. 16-18 eller efter aftale. Lukket i skoleferier.
Leder: Karin Berg, Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted. Tlf.: 20124208
Post til: Leder
Område: Grindsted, Nollund og Urup Sogne i Billund Kommune

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1958 som by- og sognearkiv for Grindsted, og i 1997 blev arkivet en selvejende institution. Bag arkivet står Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Billund Kommune, og dets samlinger registreres i edb-programmet Arkibas. Desuden findes emneregistre på kartotekskort, og til avissamlingen findes et emne- og personregister fra 1960-1995. Tillige findes maskinskrevne oversigter over en del af samlingerne, og til fotosamlingen findes et emneregister med fotokopier. Arkivet har otte læsepladser til besøgende.

Antal hyldemeter i alt: 418 m.

ARKIVALIER

Foreningsarkiver, især vedr. mergling, engvanding, mejerier, politiske foreninger, borgerforening, m.m. Arkivet har en del personarkiver, heriblandt lærer J. K. Nielsens samling. J. K. Nielsen var lærer i Grindsted fra 1887 til 1930, og han har efterladt sig 65 mapper med kulturhistoriske og etnologiske optegnelser. Desuden findes sygehusinspektør H. C. Larsens samling. H. C. Larsen var dagbladet Vestkystens lokalredaktør 1923-1947. Arkivfondet består hovedsagelig af avisudklip, beretninger og breve fra hans redaktørtid. Rangerformand H. V. Kaalunds arkiv findes også i arkivet. H. V. Kaalund (1897-1978) var i flere perioder redaktør af Grindsted Venstreblad. Samlingen består i hovedtræk af avisudklip fra 1935 til ca. 1960. Endvidere findes arkiver fra enkelte mindre virksomheder fra området samt fra jernbaner, skoler og kirker. Der findes ca. 10.000 registrerede billeder i samlingerne, og derudover fotograf Hans Lunds negativsamling, som består af ca. 75.000 uregistrerede glasplader med tilhørende bestillingsprotokoller. Arkivet har ca. 200 lydbånd bl.a. indeholdende optagelser af samtaler med en lang række Grindstedborgere. I kortsamlingen findes Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Atlas 1766-1841, Vejdirektoratets kort 1790-1808, matrikelkort 1844-, Geodætisk Instituts kort fra 1870/71 og nyere kort fra omkring 1970. Desuden diverse by- og sognekort samt kort vedr. hedeopdyrkning, engvanding, mergling, plantager, jernbaner(1920) og postruter (1820, 1859). Alle kort dækker Grindsted Kommune.

Film og lysbilleder

Af film findes 13 optagelser fra 1936-1956, bl.a. Grindsted by 1936, slagteriet Midtjylland 1956, Andelsklædefabrikken 1950, det gamle kommunekontor, biblioteket og Nordre Skole.

KOPISAMLING

Mikrofilm: Skolekommissionsprotokoller for Grindsted/Grene sogne 1814-1842, for Sdr. Omme Sogn 1833-1858 og for Vorbasse/Hejnsvig sogne 1817-1849. Eksamensprotokoller for Grindsted Skole 1815-1832 og for Grindsted/Grene Skoler 1850-1874 og 1878-1881. Fattigkommissionsprotokoller for Grene Sogn 1803-1833, for Grindsted Sogn 1803-1881, for Hejnsvig Sogn 1803-1833, for Sdr. Omme Sogn 1804-1848 og for Vorbasse Sogn 1803-1833. Firma- og næringsprotokoller for Andst og Slaugs Herred 1870-1932. Valgprotokoller for Grindsted/Grene sogne 1841-1876. Skøde- og panteprotokoller for Nørvang-Tørrild herreder ca. 1780-1874. Tingbøger for Nørvang Herred 1663-1671 og for Slaugs Herred 1662-1685.Navneregistre til skifteprotokoller for Nørvang-Tørrild Herreder 1794-1866 og for Slaugs Herred 1794-1863. Matrikler for Grindsted Kommune 1688 og 1844. Ejendomsvurderinger for Grindsted Sogn 1909-1938. Brandforsikring for Sdr. Omme Sogn 1800-1858, for Nørvang Herred 1858-1873, for Slaugs Herred 1800-1870, for Øster Horne Herred 1849-1872. Realregistre for Slaugs m.fl. herreder 1738-1860 og for Nørvang Herred 1740-1856. Fæstebreve fra Hejnsvig Annexgård 1735-1841. Forhandlingsprotokoller for Troldhede Banen 1900-1917.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Midtjysk Ugeblad 1955-, Sydvestjyllands Venstreblad 1942-1956, dagbladet Vestkystens/JydskeVestkystens indbundet 1918-1998- samt Vejle Amts Folkeblads lokalsider omhandlende Grindsted Kommune 1960-. Avissamlingen tilhører Grindsted Bibliotek.

Håndbøger og andet: Dansk Biografisk Leksikon, Trap Danmark, Danmarks større gårde, Jyske Samlinger 1866-, Danmarks Kirker, Hedeselskabets tidsskrifter 1880-, avisårbøger 1925-, Ordbog over jyske almuemål, Historisk Tidsskrift 1963, Fortid og nutid 1914-, Personalhistorisk Tidsskrift bd. IV-, Blå Bog 1926-, Vejledning i Lokalhistorie, Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1960-, Lokalhistorisk Journal 1972-, arkivhåndbøger og registraturer fra landsarkivet for Nørrejylland, Rigsarkivet og Erhvervsarkivet samt Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk.

Lokalsamling: Slægtsbøger, egnsbøger, gårdhistorie fra Grindsted Kommune og Slaugs Herred, skattebøger for Grindsted Sognekommune, præste- og degnehistorie for Grindsted Kommune, Troldhedebanen, Hedens Hemmeligheder af Peter Henningsen, Stationsbyens samfund af Sidsel Eriksen, Tro, håb og Legetøj af Søren Byskov, Vejvisere for Grindsted Kommune, årbøger fra Historisk Samfund for Ribe 1903-, Hardsyssel Årbog 1907- og Vejle Amts årbog 1905-