Ribe

Ribe Byhistoriske Arkiv Ribe
SeminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe. Tlf.: 27241477
E-mail:
Hjemmeside: www.rba.esbjergkommune.dk
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 12.00-16.00
Leder: Mette Guldberg
Post til: Arkiv
Område: Ribe By, herunder Lustrup, Tange, Tved, Øster Vedsted, Inder Bjerrum, Damhus. Desuden Obbekjær og Seem sogne.

Ribe Byhistoriske Arkiv er oprettet i 1973 og har siden kommunesammenlægningen i 2007 fungeret som en underafdeling af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Siden 1996 registreres nyindkomne materialer i edb-programmet Arkibas. Resten af arkivets samlinger er tilgængelige via registraturer og kartoteker, men bliver i øvrigt løbende indført i Arkibas. Endvidere er arkivets håndbogssamling tilgængelig via edb. Arkivet varetager udstillingsvirksomhed og udgiver artikler til årbøger og tidsskrifter, bl.a. By, marsk og geest og i Årbogen Fra Ribe Amt. Arkivet fik i 2001 tildelt mere plads, så det har et særskilt brugerrum. Arkivet har et læseapparat til mikrofilm og et læseapparat til mikrokort. Det er godkendt til indlån af arkivalier fra det statslige arkivvæsen.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 175 m.

ARKIVALIER

Udover forenings-, person-, virksomheds- og mange andre arkivtyper findes ca. 15.000 fotos, ca. 50.000 glasnegativer fra fotograferne Bodil Hauschildt, A. Lauridsen og C. Nørgaard-Nielsen. Den sidstnævntes fotografprotokoller fra 1908 til 1958 haves. Desuden findes 12 lydbånd ca. 700 kort, tegninger og plakater. Især kan nævnes arkitekt Axel Hansens tegningsarkiv, Jacob A. Riis’ Børnehaves og forgængeren Dronning Louises børneasyls arkiver, Foreningen Klubbens arkiv, redaktør Carl d’Obry Willemoes’ arkiv (Ribe Stiftstidende 1898-1937) og Ligbærerlavets arkiv.

Film og lysbilleder: Arkivet har ca. 60 film fra 1907 til 1990’erne. Af særlig interessante film kan nævnes Ribe Bispestols 1000 års fest i 1948, Gamle Ribe minder 1907-1913 samt en Ribe-film 1940-1945

KOPISAMLING

Fotokopier: Borgerskabsprotokoller for Ribe Købstad 1585-1851, justitsprotokoller for Ribe Købstad 1781-1829 og brandtaxationsprotokoller for Ribe Købstad 1761-1837.

Mikrofilm: Register til skøde- og panteprotokoller for Ribe Herred ca. 1815-1945. Dagbladet Vestkysten 1940-1943 og dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten 1976-.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Dagbladet Vestkysten 1940-1943 på mikrofilm, og dagbladet Vestkysten og Jydske-Vestkysten 1976- på mikrofilm. Dagbladet Vestkysten haves desuden i papirudgave fra 1953-1976. Ribe Stifts-Tidende 1812-1974 (ikke komplet) haves i depot indtil 2027. Herudover en udklipssamling med udklip fra ca. 1900 og fremefter i 52 bind samt i syv skuffer med hængemapper i stålskab.

Håndbøger og lokalsamling: Arkivets samling af håndbøger og litteratur om Ribe rummer ca. 1.500 bind. De fleste findes også til udlån på biblioteket