Janderup

Janderup Lokalhistoriske Arkiv janderup1
Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup. Tlf.: 21 96 31 30
E-mail:
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk
Åbningstid: Mandag kl. 9.00-12.00 undtaget juli og august samt efter aftale med lederen
Leder: Gregers Grau, Højen 4, 6851 Janderup. Tlf.: 40460489
Post til: Leder
Område: Janderup Sogn i Varde Kommune

Janderup Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1971, og bag arkivet står Janderup Sogneforening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger er registreret efter SLAs regler. Det har udgivet Janderup-Billum Sogne bd. I-III i 1979-1983. Arkivet står desuden for en udstilling på messen Folk og Kultur hvert andet år. Arkivet er indrettet med otte læsepladser og har et læseapparat til mikrokort og et læseapparat til mikrofilm.

Antal hyldemeter i alt: 60 m.

ARKIVALIER

Arkivet har arkiver og billeder fra 106 lokale foreninger, hvoraf nogle er komplette. En omfattende samling af arkiver og billeder fra følgende arkivfonde kan nævnes: Janderup Folkehøjskole 1868-1920, Janderup Andelsmejeri 1883-1969, Janderup Skole 1741-1989, Kærup Skole 1861-1969, Hyllerslev Skole 1864-1964, Janderup Brugsforening 1896-1994 og Kærup Brugsforening 1905-1992. Desuden personarkiver, virksomhedsarkiver og fotos. Arkivet har en komplet samling af konfirmandbilleder fra 1916- med navne og adresser på samtlige konfirmander.

Film og lysbilleder: En sognefilm optaget på 8 mm smalfilm i årene 1976-1979 er overspillet på videobånd. Arkivet har også mange videobånd fra amatørteatret 7-Kantens forestillinger.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten, JydskeVestkysten, RibeAmtstidende, Varde Posten, Ugebladet Sydvest og Vesterhavsposten 1877-udklipssamling om Dansk Olie og Naturgas’ anlæg i Nybro 1977-1997 og udklipssamling fra amatørteatret 7-Kantens forestillinger.

Håndbøger og lokalsamling: Janderup og Billum Sogne bind I-III, Fra Ribe Amt 1903-. Bl.a. slægtsbøger over følgende slægter: Anders Hansen og gamle Niels Andersen (Jager-slægten) i 2 bd. (1947 & 1976), En slægt fra Kjelst af H. K. Kristensen (1954), Brink-slægten, Kjærgård-slægten, stamtavle over gamle Janderup-slægter fra de såkaldte Fløjelsgårde (1909), stamtavle over Riber-slægten fra Sdr. Hebo (1909), stamtavle over slægten Ulriksen fra Hyllerslev (1969), stamtavle for Peder Lundsgaard Damgaard og hustru og stamtavle over slægten Baun fra Alslev Sogn (1971). Herudover anetavler for gårdejer Anders Chr. Pedersen Simonsen, gårdejer John Hansen Pedersen og hustru, Niels Jensen Simonsen og Amren Madsen samt Simon Nielsen Simonsen og Pethrine Madsen