Jernved

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv Jernved
Aktivitetshuset, Kirkebakken 33, Jernved, 6771 Gredstedbro
E-mail:
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 15.00-17.00. Lukket i skolernes ferier. 
Leder:  Vakant
Post til: arkiv
Område: Jernved Sogn i Esbjerg Kommune

Jernved Sognearkiv er oprettet i 1979 og er en selvejende institution. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Registreringen foregår i programmet Arkibas. Det afholder en årlig udstilling. Arkivet har fire læsepladser til besøgende.  

Antal hyldemeter i alt: Ca. 27 m.

ARKIVALIER

Bl.a. Jernved Afholdsforening 1920-1923, Jernved og Omegns Andelskasse 1925-1994, Jernvedlund Brugsforening 1931-1995, Jernved Andels Elektricitetsværk 1914-1975, Jernved Sogns Foredragsforening 1936-1979, Jernved Forsamlingshus 1903-1982, Jernved Gymnastikforening 1903-1953, Jernved Husholdningsudvalg 1944-1987, Jernved Husmandsforening 1907-1988, Jernved Idrætsforening 1924-1992, Jernved Sogns Ældreforening 1968-1984, Jernvedlund

Lokalforening 1937-1990, Jernved Andelsmejeri 1909-1984, Jernved Sygekasse 1905-1968,Jernved Ungdomsforening 1906-1951, Jernved Vandværk 1935-1972, Jernved Venstreforening 1904-1978, Gredstedbro Boldklub 1941-1972, Gredstedbro Boldklubben Skjold 1924-1931, Gredstedbro Brugsforening 1903-1989, Gredstedbro Civilforsvarsforbund 1952, Gredstedbro Gymnastikforening 1935-1966, Gredstedbro Kloakfællesskab 1959-1961, Gredstedbro Lokalforening 1916-1974, Gredstedbro Andelsmejeri 1911-1984, Gredstedbro Sangforening 1913, Gredstedbro Vandværk 1933-1983, Gredsted-Gredstedbro Husholdningsforening 1941-1985, Gredsted Grande 1878-1941, Gredsted Mejeri 1881-1911, Ribe Amts Samvirkende Biavlerforeninger 1936-1982, Alm. Brandforsikring 1886-1985, Dansk Andels Ægexport 1923-1950, Kongeådals Hesteforsikring 1894-1966, Kvægavlsforeningen Vestjyden 1951-1960, Læplantningslavet 1969-1979, Sønderjysk Forening 1948-1987, Jernved og Omegns Kontrolforening 1922-1930, Julens Glæde i Jernved 1949-1961. Endvidere findes arkivalier fra kommunesammenlægningen 1970, fra hegnssyn, fra DSB-stationens ledelse i Gredstedbro, fra kirker og skoler, samt breve, hvor sognets indbyggere fortæller om deres barndom og livet i Jernved, Plougstrup og

Gredstedbro. Desuden har arkivet en fotosamling med bl.a. billeder fra sognets kirker, skolebilleder og konfirmandbilleder og andet generelt. På bånd haves optagelser, hvor Jernvedbeboere fortæller. Endeligt har arkivet ca. 200 kort og arkitekttegninger over mange af bygningerne i Jernved.

Film og lysbilleder: Jernved-filmen fra 1934 findes på DVD. Det samme er tilfældet med Jernved-filmen fra 1994-1995 samt en film om Gredstedbro fra 1991-1992. Sognets gravsteder findes også på video, ligesom der er en film om besættelsestiden. Af lysbilleder har arkivet et par serier om Gredstedbro.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Dagbladet Vestkysten 1933-1981 (enkelte numre), udklipssamling fra JydskeVestkysten 1951- og Ribe Ugeavis 1996-.

Håndbøger og lokalsamling: Arkivet har en mindre samling lokalhistorisk litteratur, herunder bl.a. en del skolebøger. Desuden Bidrag til Jernved Sogns Historie af flere Jernvedboere, red. af P. Nygaard, i 2 bd. (1921-1930), 5 bind om Jernved Sogns beboere (ordnet alfabetisk), udarbejdet af Magne Juhl, Barndomsminder fra Plougstrup Skole af Arne Laurberg, Barndoms og ungdomserindringer af P. Lauritsen, Barndomsminder i Vestjylland bd. I-II af Jeppe Arne Haahr Jepsen (1983), Ungdomsarbejdet i Jernved gennem 50 år af Knud Petersen (1982), Erindringer fra Plougstrup Skole af S. Sigaard (1985), Et par beskedne ord af Søren Wenzelsen (1980), Englen af Preben Thomsen (1964), Gredstedbro ved Kongeåen af H. N. Skade, Røgskrift af Jeppe Arne Haahr Jepsen (1982), Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994), Fra Ribe Amt 1933, 1941-1967, 1971 og 1977, Danmarks Kirker bd. 30-31: Jernved, Vilslev, Hunderup og Bramming Kirker (1995), Jernved Kirke af K. Primdahl (1986) og Gredstedbro Kirke af Hans Otto Kristensen (1995). Arkivet har desuden en samling med billeder og beskrivelser af alle ejendomme (gårde og bygninger) i Jernved Sogn med oplysninger om ejere gennem tiderne.