Holsted

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Højmarksvej 20, 6670 Holsted. Tlf.: 53398633
E-mail:
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk
Åbningstid: Onsdag kl. 14.00-18.00 samt efter aftale
Leder: Klaus Hansen, Foldingbrovej 13, 6670 Holsted. Tlf.: 75393361
Post til: Arkiv
Område: Føvling og Holsted sogne i Vejen Kommune

Lokalarkivet for Holsted Kommune er oprettet i 1972 og er en selvstændig decentral afdeling af det statsanerkendte Egnsmuseum for Holsted, Brørup og Vejen Kommuner (Museet på Sønderskov). Arkivet er medlem af SVA og SLA og associeret Arkivsamvirket for Vejen Kommune, og dets samlinger er siden 1993 registreret i edb-programmet Arkibas. Arkivets lokale er beliggende på 1. sal i den tidligere Holsted Byskole (opført 1953-1954). Her råder man over ca. 130 m2 fordelt på fire lokaler: Arbejdsrum, magasin, læserum og køkken med spiserum. Derudover har arkivet et fjernmagasin i kælderen. Arkivet varetager udstillinger, filmforevisninger, lysbilledforedrag og holder foredrag i foreninger el. lign. Til publikums rådighed er der fem læsepladser, hvoraf én er til mikrofilm, og én til mikrofiche, og på trappeopgangen har arkivet mulighed for at lave udstillinger. Arkivet har siden dets start udgivet ti forskellige bøger, og har desuden medvirket, helt eller delvist, ved udgivelse af ni jubilæumshæfter. Arkivet er godkendt til opbevaring af menighedsrådets arkivalier

Antal hyldemeter i alt: Ca. 100 m.

ARKIVALIER

Arkivet har siden dets start modtaget 3.380 afleveringer omfattende 24.242 fordelt på 4.078 enkeltsager indeholdende arkiver fra foreninger, institutioner, virksomheder, personer og ejendomme. Heraf kan nævnes: Malt Herreds Brandforsikring 1844-1991, Holsted Menighedsråd 1904-1997, Føvling Menighedsråd 1914-1989, Stenderup Menighedsråd 1902-1993, Sct. Peder Kirkes Menighedsråd 1918-1980, Hovborg Menighedsråd 1904-1996, Holsted Byskole 1845-1986, Hovborg Skole 1890-1991, Føvling Skole 1885-1990, Stenderup Skole 1876-1983, Lintrup Skole 1814-1960, Holsted Efterskole 1893-1945, Sydjysk Ungdomskostskole 1946-1990, Holsted Mejeri 1904-1970, Bækbølling Mejeri 1883-1970, Holsted-Bækbølling Mejeri 1970-1977, Hovborg Mejeri 1905-1981, Holsted Bank 1918-1938, Klelund Plantage 1868-1996, Hovborg Plantage 1866-1990, og Løbners Plantage 1907-1980. Arkivet har desuden arkitekt Henrik Johansens arkiv 1904-1980, som rummer bl.a. et stort antal bygningstegninger. Arkivet har også en samling af skolebøger, der har været benyttet i kommunens skoler. Arkivet har også manuskripter til lydavis 1983- med tilknyttet søgesystem. Lydavisens manuskripter hidrører fra lokale dag- og ugeblade og omhandler kun lokalstof. Arkivet har desuden en mængde ældre matrikelkort og bygningstegninger fra arkivets dækningsområde, som sammen med matrikelnøgler, vurderingsfortegnelser og skøde- og panteregistrene giver gode indgange til arkivets topografiske samling. Arkivet råder desuden over 22 lydbånd.

Film og lysbilleder: Arkivet har 32 film og videobånd, hvoraf kan nævnes Sportsfest i Stenderup 1944 og Landbofilmen om Kolding Vesteregns Landboforening 1946/1947. Til begge film, som er stumfilm, findes der ledsagende tekster. Arkivet har en diassamling på ca. 800 stk. med hovedsagelig topografiske motiver, som bruges ved foredrag o.lign.

KOPISAMLING

Fotokopier: Realregistre til skøde- og panteprotokoller for Holsted Kommune 1790-1950. Matriklen 1844 for Holsted Kommune. Protokol for udstedte næringsbreve i Holsted Kommune 1856-1929. Brandtaksationsprotokol for Føvling og Holsted sogne 1785-1800, brandforsikringsprotokol for Føvling og Holsted sogne 1800-1858. Skifteprotokol for Nielsbygård 1753-1791. Skifte- og fæsteprotokoller for Føvling-Holsted pastorat 1786-1900. Eksamensprotokol for Føvling og Holsted sognes skoler 1815-1829. Skolekommissionens protokol for Føvling Sogn 1854-1885 og skolekommissionens protokol for Holsted Sogn 1814-1867. Tiender og regnskaber for Føvling Kirke 1852-1889. Føvling-Holsted Sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1841-1855.

Mikrofilm: Realregistre til skøde- og panteprotokoller for Holsted Kommune 1865-1953.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Sydjysk Folkeblad 1903-1918 (ukomplet), Kolding Folkeblad 1918-1966 (komplet 1946-1966). Udklipssamling fra Kolding Folkeblad 1952 og 1958-1962, dagbladet Vestkysten/JydskeVestkysten 1964-2002 og Venstrebladet for det sydlige Jylland 1929-1940.

Håndbøger og andet: Arkivet har en håndbogssamling på ca. 300 bind. Bl.a. kan nævnes Dansk Skolestat (1933), Dansk Købmandsstat (1955), Dansk Vognmandsstat (1956), Dansk Håndværkerstat (1933), Dansk Mejeristat (1932), Fra det kommunale skolevæsen i Ribe Amt (1974), Dansk Kommunalforvaltning (ca. 1930), Dansk Biografisk Håndleksikon (1920), De Kongelige Ridderordner 1863-1903, Danske Landmænd og deres indsats (1943), Danske Gårde i tekst og billeder (1993), Dansk Landbrug (1904), Dansk Industri og Håndværk (1904), Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk (1991), Danmarkshistoriens Hvem-Hvad-Hvor (1996) og Love og Anordninger 1683-1957.

Lokalsamling: Arkivet har foruden Fra Ribe Amt 1903- en samling af lokalhistorisk litteratur på ca. 100 bind.  Arkivet har bl.a. udgivet Holsted Kommune: Historisk Billedbog bd. 1-7 (1985-1995), Holsted Kommune: Besættelsestiden (1985), Føvling Forsamlingshus 1902-1982 (1985), Stenderup Forsamlingshus 1912-1987 (1987), Hovborg Borgerforening 1910-1985 (1985), To Generationer i Vilh. Kirks Boghandel 1894-1992 (1994) og Lokalarkivet for Holsted Kommune 1972-1997 (1997). Desuden haves Holsted Stationsby 125 år, Holsted Sogns historie, Historiske billedbøger, Føvling Brugsforening, Stenderup Kirke 1902-2002, Holsted Plantage 1902-2002 og Holsted Speedway 1974-1999. Desuden findes en samling slægtsbøger, ca. 43 bind.