Nyt fra Sydvestjyske Arkiver nr. 2 2023 er udkommet

På SVAs temaaften den 12. september 2023 fortalte Svend-Erik Christiansen om “Slægtsforskningens nye veje”. Find præsentationen på genea.dk/aarre2023.pdf

SVAs kursusprogram efterår 2023 er udkommet. For detaljer, se under kurser og arrangementer

Studietur til Kolding onsdag den 30. august 2023

Deltag i Arbejdsgruppe om hjemmesider med Word Press

Sydvestjyske Arkivers årsmøde og generalforsamling 2023 fandt sted onsdag den 22. februar 2023 på Hotel Skibelund Krat. Se program og dagsorden her

Se kursusprogram forår 2023 her

Nyt fra Sydvestjyske Arkiver nr. 1 2023

Årsberetningerne for 2021

Nyt: Arkiv-café onsdag den 3. maj 2023

På initiativ af en kreds af arkiver introducerer SVA i foråret 2023 en nyhed: Arkiv-café, Hensigten er, at vi mødes under hyggelige former for at lære mere om de kildegrupper, som arkiverne benytter sig af, og i fællesskab blive klogere på brugen af dem. Der vil blive holdt et kort oplæg, og derefter er der…

Continue Reading

Studieturen den 31. august 2022

Årets studietur i SVA 2022 fandt sted onsdag den 31. august og gik til det østlige Sønderjylland, med besøg på Rigsarkivet Aabenraa og på Historie Haderslev, der både omfatter arkiver og museer. Dagen begyndte på Rigsarkivet Aabenraa, hvor vi fik en præsentation af arkivet og dets arbejde. På vej videre mod Haderslev passerede vi Museum…

Continue Reading

Årsmøde 2022

Der afholdes generalforsamling og årsmøde i Sydvestjyske Arkiver Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.00 På Fanø Håndværker- og industriforening ”Strien”, Lindevej 5-7, 6720 Nordby, Fanø. Tillmelding til middagen på senest 9. februar 2022.

Continue Reading

Midtvejsmøde i WordPress

Fredag den 29. oktober 2021 var vi seks arkivfolk samlet i Roust til ”midtvejsmøde” mellem to kurser i WordPress hjemmeside. Til stede var Elly K. Jessing, Alslev, Karen Knudsen, Brørup, Troels Sørensen, Grimstrup, Mette Guldberg, SVA, Annelise Hansen, Hostrup og Nanna Nørgaard Iversen, Brørup. Troels havde været så venlig at tilbyde at lægge hus til….

Continue Reading

Generalforsamling 2021

Sydvestjyske Arkivers generalforsamling 2021 har måttet udskydes adskillige gange på grund af corona, men den 8. september kunne den endelig afholdes i Farup Fælled. Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg. To af dem:  Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg og Nanna Iversen, Brørup, blev genvalgt. Linda Vesterbæk, Nordby, modtog ikke genvalg. I hendes sted blev Karin…

Continue Reading