Vester Vedsted

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn Vester Vedsted
Vester Vedsted Byvej 57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
E-mail: : Tlf. 75422125
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30-21.30 (undtagen juli og august hvor der er åbent efter aftale)
Leder: Tage Rosenstand, Engdraget 43,
6760 Ribe. Tlf.: 29 44 51 39
Post til: Leder
Område: Vester Vedsted Sogn i Esbjerg Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn er oprettet i 1988 af en kreds af interesserede personer, som udgør arkivets bestyrelse. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og dets samlinger registreres i Arkibas efter SLAs regler. Arkivet afholder løbende udstillinger og foredrag. Arkivet har et læseapparat til mikrofilm og et læseapparat til mikrokort. 

Antal hyldemeter i alt: Ca. 3 m.

ARKIVALIER

I arkivets samlinger indgår bl.a. ca. ti forenings og virksomhedsarkiver, bl.a. Vester Vedsted Grandelaug, Vester Vedsted Lokalforening, Vester Vedsted Husholdningsforening, Vester Vedsted Bjergplantage og Sdr. Farup Bjergplantage, Vester Vedsted Skytteforening, Vester Vedsted Andelsmejeri, Vester Vedsted Brugsforening, Egebæk Kro, materiale om digelag (partsfordelingen mellem Vester Vedsted og Darum), materiale om befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, Vester Vedsted Kirke, Vester Vedsted Efterskole og beplantningssagen i Vester Vedsted Sogn. Desuden findes en fotoregistrering af bygninger fra 1990’erne og bygningstegninger af huse og gårde i Vester Vedsted Sogn.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Håndbøger og lokalsamling: Bl.a. Vester Vedsted Sogns Slægts- og Ejendomshistorie ved Svend B. Troelsen i 3 bd. (1992). Er i 2001 og 2003 blevet ajourført på cd-rom, Bidrag til Vester Vedsted Bys og Kirkes Historie af Carl Andresen (1925) og Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994).

VIDENSOMRÅDER, PROJEKTER, UDGIVELSER

Arkivet holder sig ajour med slægts- og ejendomshistorie som udgives på cd-rom.