Konsulent

 

Mette Guldberg
Konsulent Mette Guldberg
Tlf.: 76163907
Mobil: 27 24 14 77
E-mail:

 

Sydvestjyske Arkiver har en konsulentordning med sekretariat på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Konsulenten er arkivernes kontaktperson og fungerer som faglig rådgiver samt varetager undervisning for områdets  lokalarkiver. Konsulenten er behjælpelig med problemer af enhver art og kommer efter aftale på konsulentbesøg i områdets lokalarkiver. Nedenfor er en liste med hovedopgaverne, og hvad konsulenten kan tilbyde arkiverne/medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver:

  • Undervisning og vejledning i Arkibas5. 
  • Afholdelse af modulkurser i SLAs Arkivmedarbejderuddannelse. 
  • Generel vejledning og arkivfagligbistand til lokalarkiverne, herunder konsulentbesøg ude af huset. Dagligt besvarelse af forespørgsler/henvendelser på e-mail og telefon.
  • Arrangere og afholde øvrige kurser for lokalarkiverne. Heldags- og aftenkurser.
  • Planlægning og gennemførsel af en årlig studietur for medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver.
  • Løbende vedligehold og opdatering af hjemmeside (sydvestjyskearkiver.dk).
  • Redaktion og produktion af medlemsblad. To numre om året (juni & december)
  • Redigere og udgive arkivernes årsberetninger som publiceres på SVAs hjemmeside.
  • Sekretariatsfunktion for Sydvestjyske Arkiver – herunder planlægge og aflægge årsberetning på årsmødet i marts måned.
  • Kvalitetssikring af arkivernes registreringer.