Fåborg

Fåborg Lokalarkiv
Fåborghus, Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre. 
E-mail:
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 
Leder: Svend Haahr Kristensen
Post til: Arkiv
Område: Fåborg og Omegn i Varde Kommune

Fåborg Lokalarkiv er oprettet i 1979, og bag arkivet står Fåborg Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Arkivet har udgivet Fåborg Sogn bd. III (1962 & 1983) sammen med Agerbæk Lokalhistoriske Forening, og Fåborg og Vrenderup byer og billeder (1996). Der arrangeres hver sommer en udflugt, og til årets byfest arrangeres jævnligt en udstilling, ligesom arkivet deltager på Helle-messen hvert år. Arkivet er indrettet med ti læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrokort. 

Antal hyldemeter i alt: Ca. 35 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger indeholder bl.a. mange forenings-, virksomheds- og personarkiver. Heraf kan nævnes Fåborg Andelsmejeri 1908-1984, Fåborg Foderstof- og Gødningsforening 1913-1985, Fåborg Sogns Sygekasse 1907-1966, Fåborg Vandværk 1934-1984, Fåborg Brugsforening 1939-1987, Fåborg Sogns Mergelselskab 1918-1995, Endrupholms Omegns Ungdomskreds 1919-1967, Slebsager Skole 1906-1962, Varde Østeregns Landboforening 1904-1977, Fåborg Gymnastikforening 1913-1965, Fåborg Foredragsforening 1901-1987, Fåborg Bibliotek 1921-1976, Fåborg Kro 1708-1896, Fåborg Ungdomsforening 1914-1965, Fåborg Forsamlingshus, Fåborg Afholdsforening, Spar To (teaterforening) og Fåborg Kloakselskab 1916-1974. Desuden haves pastor Gunnar Schmidts privatarkiv (der også indeholder en stor mængde billeder, bl.a. af konfirmander). Gunnar Schmidt var præst i Fåborg 1914-1949. Desuden haves en fotosamling.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten, JydskeVestkysten og Helle Avis 1982-.

Håndbøger og lokalsamling: Bl.a. findes en større samling ældre skønlitteratur fra Fåborg Bibliotek, herunder religiøs litteratur, salmebøger og bibler. Desuden findes Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994), Landsarkivet for Nørrejylland og Hjælpemidlerne til dets benyttelse, Fra Ribe Amt 1919-, Janderup-Billum Sogne bd. I-III (1979 & 1983), Aastrup Sogn bd. 1 og 2 (1985 & 1990), Øse Sogns Historie bd. I og II, Starup Sogns Historie (1972) og Årre Sogns Historie (1983).