Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg. 
E-mail: 
Hjemmeside: www.hsb.dk
Åbningstid: Efter aftale
Leder: Henrik Lundtofte
Post til: Arkiv
Område: Danmark

Historisk Samling fra Besættelsestiden blev oprettet i 1986 som en selvstændig arkivinstitution skabt af tidligere seminarierektor og modstandsmand Palle Schmidt, men har siden 2014 været en særenhed under Sydvestjyske Museer, der har til huse i egne lokaler på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården. Foruden den daglige leder, der er faghistoriker, har HSB en lang tradition for at beskæftige frivillige medarbejdere, studentermedhjælpere og projektansatte historikere. Samlingen er ekstraordinært medlem af SVA, SLA og associeret medlem af arkivudvalget i Esbjerg kommune.

Der findes en overordnet registrant til arkivet, der er tilgængelig via www.hsb.dk Her anvender Samlingen samme gruppeinddeling som Frihedsmuseets arkiv. Desuden er foreløbig godt 250 arkivfonds indtastet og søgbare på www.arkiv.dk Arkivalierne kan anvendes på HSB’s læsesal efter aftale. Læsesalen med seks læsepladser rummer også et godt præsensbibliotek. Sideløbende med indsamling, registrering og opbevaring af arkivalier fra og omkring besættelsesårene udfører HSB’s medarbejdere forskning og formidling i temaer med relation til besættelsestiden og 2. verdenskrig, der publiceres i bøger, tidsskrifter, podcasts osv. HSB udgiver lejlighedsvist også selv bøger. Formidlingsarbejdet består bl.a. i foredrag samt undervisning og vejledning til alment interesserede, elever, studerende og lærere på uddannelsesinstitutioner over hele landet via besøg på arkivet, e-mail og telefonisk henvendelse. En del af HSB’s samling af illegale blade mm. er præsenteret og digitaliseret på www.illegal.presse.dk Endelig har HSB et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes Skoletjeneste, MYRTHUE, om HolocaustUndervisningsCenteret og om den permanente besættelsesudstilling BESAT – Esbjerg 1943 på Esbjerg Museum.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 110 m.

ARKIVALIER

En næsten komplet samling af danske illegale blade og undergrundsbøger fra besættelsestiden danner arkivets grundstamme, men hertil kommer andet materiale om besættelsen i form af fotos, privatarkiver, dokumenter om modstandsbevægelsen, de politiske partier og meget andet. Samlingen er i sit udgangspunkt landsdækkende, men dens fysiske placering i det sydvestjyske afspejles i materialet. Ved siden af modstandsbevægelsens kommunikation til offentligheden igennem de illegale skrifter haves arkivalier, der belyser modstandsbevægelsens arbejde på de interne linjer. Flere politiske partier, især Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt Danmarks Kommunistiske Parti, er repræsenteret med fyldigt materiale, især vedrørende den fortrolige orientering af tillidsfolkene. Hertil kommer materiale fra andre foreninger. Samlingen indeholder også flere omfattende privatarkiver, der belyser såvel modstandsbevægelsens historie som den generelle tidshistorie. Særligt kan arkiver efter modstandsfolkene Hans Peter Poulsen, Frants Gertsen, læge Knud Nordentoft samt forfatteren Mogens Friis’ nævnes sammen med et stort arkiv efter byretsdommer F. Gerhard Jensen. Hertil er der indholdsrige forskningsarkiver efter bl.a. Aage Trommer. Endelig råder HSB over en del dansk-nazistisk og tysk propagandamateriale.

KOPISAMLING

Foruden de originale dokumenter har Samlingen dokumenter fra Tyskland, USA og Storbritannien i papirkopier og på mikrofilm, som belyser den tyske besættelsespolitik i Danmark samt Anden Verdenskrigs generelle historie eller specifikke institutioner, hvor fx det af Knud J.V. Jespersen indsamlede materiale om Special Operations Executive skal fremhæves. Samlingen indeholder også kopier af statslige institutionsarkiver fra blandt andet Rigspolitiet samt Udenrigsministeriets Pressebureau, der under besættelsen forestod den danske selvcensur af aviserne.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

HSB’s præsensbibliotek omfatter mere end 5.000 bind med dansk og international forsknings- og håndbogslitteratur samt erindringer mm. om besættelsestiden og 2. verdenskrig. Hertil kommer en samling af småtryk, der er søgbar via www.hsb.dk