Historisk Samling fra Besættelsestiden

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden  

5854283-56755-

 

 

Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg. 
E-mail: 
Hjemmeside: www.hsb.dk
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-16.00 og onsdag kl. 10.00-16.00
Leder: Henrik Lundtofte
Post til: Arkiv
Område: Danmark

Historisk Samling fra Besættelsestiden er oprettet i 1986 og har til huse i egen bygning i tilknytning til Syddansk Universitet med hvilket, der er et udstrakt samarbejde på flere fronter. Samlingen drives af en fond, som modtager kommunalt tilskud. Foruden den ansatte leder arbejder en gruppe af frivillige medarbejdere for Samlingen. Hertil kommer lejlighedsvis projektansatte historikere. Samlingen er ekstraordinært medlem af SVA, SLA og associeret medlem af arkivudvalget i Esbjerg kommune.

Der findes nu en overordnet registrant til næsten hele arkivet (Tilgængelig via www.hsb.dk) Her anvender Samlingen samme gruppeinddeling som Frihedsmuseets arkiv. I Arkibas er foreløbig 200 større arkivfonds indtastet, hvoraf godt halvdelen er søgbar på DANPA-web sitet. Samlingen udgiver løbende et Nyhedsbrev, der orienterer om institutionens aktiviteter og generelle emner inden for besættelseshistorien. Det udkommer to gange årligt og sendes gratis til interesserede. Sideløbende med indsamling, registrering og opbevaring af arkivalier fra besættelsestiden udfører HSB’s medarbejdere forskning og formidling i temaer med relation til besættelsestiden og 2. verdenskrig, der publiceres i bøger og tidsskrifter. Hertil kommer, at HSB lejlighedsvist også selv udgiver bøger. Desuden indgår HSB i et forskningssamarbejde med Syddansk Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Center for Martime og Regionale Studier, CMRS. Formidlingsarbejdet består bl.a. af foredragsrækker samt undervisning og vejledning til elever, studerende og lærere på uddannelsesinstitutioner over hele landet. Desuden har HSB skabt et omfattende Internetleksikon om besættelsestiden (www.besaettelse-befrielse.dk) Endelig har HSB frembragt mindre udstillinger, bl.a. ”den illegale udstilling” og ”Esbjerg under besættelsen”, der kan ses i Samlingens egne lokaler foruden udstillinger, der turnerer rundt i hele landet. På Samlingens Internet-hjemmeside kan man holde sig orienteret om institutionens aktiviteter, ligesom det er muligt at stille forespørgsler pr. e-mail. Samlingen er indrettet med 9 læsepladser til besøgende, og der er et læseapparat til mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 80 m.

ARKIVALIER

En næsten komplet samling af danske illegale blade og bøger fra besættelsestiden danner grundstammen, men hertil kommer andet materiale om besættelsen i form af fotos, privatarkiver, dokumenter om modstandsbevægelsen, de politiske partier og meget andet. Samlingen er i sit udgangspunkt landsdækkende, men dens fysiske placering i det vestjyske afspejles i materialet. Samlingen af illegale blade og bøger er sammen med Det Kongelige Biblioteks landets mest komplette samlinger af denne type. Der samarbejdes med Det Kongelige Bibliotek vedrørende indsamling, registrering samt forskning i de illegale skrifter. Ved siden af modstandsbevægelsens kommunikation til offentligheden igennem de illegale skrifter haves arkivalier, der belyser modstandsbevægelsens arbejde på de interne linier. Flere politiske partier, især Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt Danmarks Kommunistiske Parti, er repræsenteret med fyldigt materiale, især vedrørende den fortrolige orientering af tillidsfolkene. Hertil kommer materiale fra andre foreninger. Samlingen indeholder også flere omfattende privatarkiver, der belyser såvel modstandsbevægelsens historie som den generelle tidshistorie. Særligt må sabotøren Hans Peter Poulsens, læge Knud Nordentofts samt forfatteren Mogens Friis’ arkiver nævnes. I disse arkivfonds findes omfattende korrespondancer med politiske partier og kulturpersonligheder fra hele landet.

KOPISAMLING

Foruden de originale dokumenter har Samlingen en række mikrofilmede dokumenter fra Tyskland, USA og Storbritannien, som belyser den tyske besættelsespolitik i Danmark samt Anden Verdenskrigs generelle historie. Samlingen indeholder også kopier af statslige institutionsarkiver fra blandt andet Rigspolitiet samt Udenrigsministeriets Pressebureau, der under besættelsen forestod den danske selvcensur af aviserne.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Håndbøger og lokalsamling: Samlingen har en større samling af håndbøger om Anden Verdenskrigs historie. De udlånes undtagelsesvist til læsesale i amtet. Håndbogssamlingen er registreret som en filial af Esbjerg Hovedbibliotek og kan således søges over Internettet.