Ølgod

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv Olgod
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod. Tlf.: 29 61 73 10
E-mail:
Hjemmeside: www.olgodlokalarkiv.dk
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00.
Leder: Vakant
Post til: Arkiv
Område: Ølgod og Strellev sogne i Varde Kommune
Facebook: www.facebook.com/olgodarkiv

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1921. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune. Arkivet har udgivet Tage Olesen: Ølgod Sogns gård- og slægtshistorie, Ib F. G. Koefoed: Register til Ølgod Sogns gård og slægtshistorie af Tage Olesen, Søren Manøe: Da Ølgod blev by, Søren Manøe: Fra det gamle Ølgod og opland og Andreas Olesen: Træk af Strellev Sogns Historie, Historiske personer i Ølgod og Omegn udgivet i 2014. Arkivet er indrettet med læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrofilm. 

Antal hyldemeter i alt: 301 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger består hovedsagelig af foreningsarkiver, personarkiver, virksomhedsarkiver. Blandt de væsentligste arkiver findes Hjedding Andelsmejeri, Ølgod gensidige Brandforsikring, Strellev Bygningsbrandkasse, FDF i Ølgod, Strellev Jagtforening, Krusbjerg Idrætsforening, Vallund Husholdnings og Foredragsforening, Forsomho Foredragsforening, Grønfeldt Foredragsforening, Ølgod Foredragsforening, Krusbjerg Husholdningsforening, Ølgod Husmoderforening, Ølgod Borgerforening, Ølgod Håndværkerforening, Ølgod Handels og Håndværkerforening, Grindsted m. flere sognes Mergelselskab, Ølgod lokal- og Gødningsforening, Ølgod Husmandsforening, Ølgod Gymnastikforening, Ølgod Ungdomsforening, Strellev Gymnastikforening, Strellev Ungdomsforening, Hejbøl Ungdomsforening, Ølgod Idrætsforening, Lindbjerg Gymnastikforening, Ølgod Østre Afholdsforening, Blå Kors i Ølgod, Strellev Afholdsforening, Afholdslogen I.O.G.T i Krusbjerg, Hodde Skole, Ældre sagen I Ølgod, Ølgod Rutebilstation, Ølgod Flyveklub, Ølgod og Omegns Fryseboksanlæg, Ølgod Lystfiskeriforening, Strellev Foredragsforening, Ølgod Sangkor, Sydvestjysk Modeljernbaneklub, Ølgod Bibliotek, Ølgod Selskabelige Forening, Vestkjær Foredragsforening, Indre Mission, KFUM & K, Ølgod TV Station, Ølgod Skytteforening, Ølgod Skakklub, Ølgod og omegns Orkesterforening, Lindbjerg Forsamlingshus, Hauge Forsamlingshus, Ølgod Hallen, Ølgod Vandløbsforening, Ølgod Antenneforening, Strellev Læplantningsforening, Strellev Mergelselskab, Ølgod Ungdomsskole, Forsomho Skole, Hejbøl Skole, Krusbjerg Skole, Grønfelt Skole, Vallund Skole, Strellev Skole, Vestkær Skole, Lindbjerg Skole, Ølgod Byskole, Østbæk Efterskole, Strellev Biavlerforening, Ølgod Hesteforsikring, Strellev Kontrolforening, Ribe Amts Mejeriforening, Lindbjerg Andelsmejeri, Mejerimuseet, Hjedding Gl. Mejeri, Vallund Mejeri, Ølgod Transformatorforening, Ølgod Elværk, Strellev Transformatorforening, Grimlund Transformatorforening, Forsomho Transformatorforening, Ølgod Rotary Klub, Østbæk Teglværk, HTH, Ølgod Industricenter, Sindbergs Tømmerhandel, Ølgod Sparekasse, Krusbjerg Brugsforening, Ølgod Afholdshotel. Arkivet har også en fotosamling på ca. 15.000 billeder og desuden en negativsamling fra en lokal fotograf på ca. 13.000 stk. Endelig findes ejendomsarkiver og kort samt interviews med borgere på bånd.

Film og lysbilleder: VHS-video: Da fremskridtet begyndte – et årti i Ølgods historie 1968-1978. Derudover findes en diasserie med billeder af bygninger.

KOPISAMLING

Fotokopier: Ejendomsvurderinger for Ølgod og Strellev sogne 1901-1956.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Ølgod Ugeblad 1914-, dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten 1937-, udklipssamling fra Ølgod Ugeblad 1914-, dagbladet Vestkysten 1937-1975 samt udklip fra lokalsiderne i dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten 1970-.

Håndbøger og lokalsamling: Arkivet har en samling med relevante håndbøger. Desuden findes slægtsbøger samt en samling af lokalhistorisk litteratur om Ølgod Kommune, herunder bl.a. Alfabetisk personindeks for Strellev Sogn af Anne Nielsen Graungaard f. Raunkjær og Jens Raunkjær Graungaard, samt 5 bd. af Æ Strelle-Sognere o dje Bøen.