Årre

Lokalhistorisk Arkiv for Årre Sogn Lokalhistorisk Arkiv Aarre
Toften 2, 6818 Årre
E-mail:
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 (dog kun første torsdag hver måned fra april-september) samt efter aftale
Leder: Vakant
Post til: Arkiv
Område: Årre Sogn i Varde Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Årre Sogn er oprettet i 1977 og drives af Årre Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger er registreret efter SLAs regler. Arkivet udgav i 1983 Årre Sogns Historie. Det er indrettet med fire læsepladser og har et læseapparat til mikrokort. 

Antal hyldemeter i alt: Ca. 15 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger indeholder mange foreningsarkiver, personarkiver og fotos. Fra samlingerne kan nævnes arkivalier fra Årre og Omegns Andelskasse 1917-1980, Andelsbevægelsen i Årre, Årre Brugsforening, Årre Ungdomsforening samt materiale om Årre Kirke og Årre Skole. Desuden findes en samling dagbøger og regnskabsbøger fra Engholm, der dækker årene 1923-1960 samt materiale om møllen og om tørvegravning.

Film og lysbilleder: Arkivet har en række smalfilmsoptagelser bl.a. vedr. Årre Mejeri samt fra byfester og amatørteater. Desuden har det en sognefilm fra 1960-1965 som er blevet overspillet til VHS. Af lysbilleder har arkivet en del vedr. tørvefabrikation, om bygninger og personer i Årre og ligeledes fra byfester og amatørteater.

KOPISAMLING

Mikrofilm: Realregister over skøder og pantsættelser i Årre Sogn fra selvejets begyndelse til først i 1920’erne.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Håndbøger og andet: Bl.a. Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994), Historisk Samfunds årbog Fra Ribe Amt og en mindre samling relevant historisk litteratur.