Tistrup-Hodde

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv tistrup1
Tistrupslund Områdecenter, Søndergade 38, 6862 Tistrup
E-mail:
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00,

Samt efter aftale med lederen. Lukket juli 

Leder: Britta Nielsen, Ahornvej 14, 6862 Tistrup. Tlf.: 22772683
Post til: Leder
Område: Tistrup og Hodde sogne i Varde Kommune

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1954 og dækker Tistrup og Hodde sogne i Varde Kommune. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Det afvikler udstillinger i forbindelse med aktuelle begivenheder og deltager desuden i Tistruplund Områdecenters juleudstilling med billeder, video, m.m. Arkivet er indrettet med fire læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrofilm og mikrokort.

Antal hyldemeter i alt: 70 m.

ARKIVALIER

Tistrup Håndværkerforening 1897-1960, Agerkrog Plantage 1930-, Tistrup og Gårde Mejeriers Forsikringsforening 1928-1975, Hoddeskov Engvanding 1886-1942, Hodde-Tistrup Kontrolforening 1961-1971, Hodde Kontrolforening 1937-1961, Tistrup Biblioteksforening 1926-1965, Tistrup Ndr. Kontrolforening 1933-1961, Tistrup-Skovlund Kontrolforening 1903-1927, Hodde Sogns Sygekasse -1969, Tistrup Sygekasse 1906-1969, Tistrup Håndværkerforenings Sygekasse 1897-1972, Gårde Foredrags- og Ungdomsforening 1918-1966, Venstres Ungdom 1930-1953, Tistrup Socialdemokratiske Vælgerforening 1911-1978, Tistrup Foredragsforening 1887-1970, Øster Herreds Hesteavlsforening 1898-1959, Hodde Transformatorforening -1976, Tistrup El-forsyning 1907-1977, Tistrup Sogns Forsikring af Udenlandske Heste 1907-1970, Tistrup Hesteforsikring 1914-1965, Hodde Gymnastik- og Ungdomsforening 1916-1970, Hodde Ungdomsforening 1906-1966, Tistrup Ungdomsforening 1904-1965, Transformatorforeningen for Tistrup Sogn 1930-1964, Hjælpe og Syge-forsikringen for Hodde og Tistrup Sogne 1872-1938, Gårde Borger- og Beboerforening 1925ff, Tistrup m.fl. Sognes Brandforsikring 1861-, Tistrup Abonnentforening 1919-1940, Tistrup Husholdningsforening 1938-, Brandassuranceforeningen for Tistrup Sogn 1888-1945, Tistrup Antenneforening 1973-, Tistrup Krocketklub 1983-, Tistrup og Omegns Jagtforening 1955-, Radikale Venstre i Tistrup 1973-, Tistrup- Hodde Gymnastik- og Ungdomsforening 1965-1970, Hodde Foredragsforening 1897-1972, Grænseforeningen for Tistrup og Omegn 1921- 1985, Tistrup Invalide- og Pensionistforening 1946-1987, Tistrup Husmandsforening 1905-1986, Tistrup Kvægavlsforening 1916-1941, Tistrup Badmintonklub 1920-, Tistrup Boldklub 1902-, Tistrup Tennisklub 1920-, Tistrup Bridgeklub 1983-, Tistrup Skyttekreds 1922-, Den Vest og Sønderjyske Kreditforening 1892-, Tistrup Læplantningsforening 1941-1953, Tistrup Ægsalgskreds -1961, Tistrup Borgerforening 1904-, Hesteforsikringen for Hodde og Tistrup 1914-1966, Gårde Husholdningsforening 1953-1988, Tippo-Børnepasning 1993-, KFUM Tistrup 1936-, KFUK Tistrup 1936-, Kristelig Lytterforening Tistrup 1934-1952, Indre Mission Tistrup 1892-, Driftslåneforening for mindre Jordbrugere 1934-, Tistrup Venstreforening 1911-, Oldenborghesteavlsforening 1945-1961, Hodde Sogns Hjælpekasse 1923-, Gårde Holdeplads 1916-1923, Gårde Idrætsforening, Tistrup Voksenklub 1987-, Tistruplund Vennekreds 1988-, Kristelig Lytterforening for Tistrup og Omegn 1952-,Hodde Sogns Læseforening 1875-, Tistrup Sogns Jagtforening 1930-, Tistrup Afholdsforening 1901-1911, Kirkeligt Samfund Tistrup, Tistrup Biavlerforening 1917-1964, Tistrup Sløjdforening (Husflidsforening) 1952-1972, Hodde Gymnastikforening 1929-1964, Tistrup Gymnastikforening -1965, Hodde-Tistrup Sygeplejeforening 1899-1970, Hodde Sygeplejeforening 1901-1958, Tistrup Sogns Sygeforening -1970, Hodde Afholdsforening 1903-1925, Tistrup Sogns Kvægavlerforening 1919-1924, Julens Glæde Tistrup 1910-1975, Det Blå Bånd Tistrup 1904-1922, Den Personlige Friheds Værn 1946-1964, Mejeriernes- og Landbrugets Ulykkesforening 1956-1972, THGUs Teaterafdeling 1988-, Yderik-Galtho Mergelselskab 1955-1982, Tistrup Andelsmejeri 1883-1980, Tistrup Ugeblad 1945-1969, Hauge Brugsforening 1937-1970, Hauge Indløbsforening 1896-1937, Hodde Andelsmejeri 1914-1968, Gårde Andelsmejeri 1915-1967, Hodde Lokalforening -1969, Tistrup Højskolehjem 1905-1940, Hodde Brugsforening 1886-1990, Tistrup Andels Grovvareforenings Miniforening (oliesalg) 1972-1974, Hauge Lokalforening 1906-, Tistrup Brugsforening 1888, Tistrup Selvbetjeningsvaskeri 1952-1972, Tistrup Varmeværk 1963-, A/S Tistrup og Omegns Eksportslagteri 1928-1958, Gårde Vandværk 1935-, Gårde Lokalforening -1970, Tistrup Lokalforening/Tistrup Andels Grovvareforening 1928-1974, Hodde Vaskeri 1927-1944, Hodde Vandværk 1977-1988, Øster Herreds Andelsmaskinstation Gårde 1947-1968, Hodde Forsamlingshus 1918-, Tistrup Vandværk 1931-. Desuden haves en del personarkiver. Arkivet har endvidere en fotosamling og en del interviews med Tistrup-borgere på bånd fra perioden 1980-1994.

Film og lysbilleder: På video findes en sognefilm fra 1965, Et Stykke af Vestjylland (1993), DLG Tistrup – integrationen (1974), DSB 100 års jubilæum og DLG (1974), Gårdefilm – 25 års jubilæum (1990), egnsspillet Guldklumpen (1988), teaterstykket Flugten 43 (1996), og Tistrup Revyen 1989, 1991, 1993 og 1995 samt Sportsugen 1988 og 1989. Der findes også videooptagelser af børneteaterforestillinger i Tistrup 1988-1995. Arkivet har en diasserie med Glimt fra Tistrup som også findes i elektronisk format.

KOPISAMLING

Fotokopier: Fattigvæsenet i Hodde-Tistrup Sogn 1731-1803 og Hodde-Tistrup Sogns skolekommissions-protokol 1815-1863.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Tistrup Ugeavis 1927-1965 og 1969-1975 og Tistrup Ugeblad 1946-1969.

Håndbøger og lokalsamling: Bl.a. slægtsbøger om Horsbølslægten og Dejgaardslægten. Desuden sognebladet Stavn 1971- og foreningsbladet Paraplyen 1993-