Brørup

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn brorup1
Biblioteket, Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf.: 29 79 16 70
E-mail:
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 samt efter aftale
Leder: Nanna Nørgaard Iversen
Post til: Arkiv
Område: Det tidl. Brørup Kommune i Vejen Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn, er oprettet i 1971 af en kreds af lokalhistorisk interesserede personer. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Vejen Kommune, og dets samlinger registreres efter SLA’s regler. Arkivet har fra 2001 påbegyndt registrering på Arkibas. Arkivet udgiver hvert år et årsskrift. Det afholder ca. et aftenarrangement om året. Arkivet er indrettet med seks læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrokort samt et til mikrofilm.

Antal hyldemeter i alt: 71 m.

ARKIVALIER

Arkivets samling består af forenings-, virksomheds- og personarkiver. Desuden haves en fotosamling, der blandt andet indeholder glaspladesamlinger fra lokale fotografer. Derudover findes en del udklip fra aviser og arkivet har en del  scrapbøger.

Film og lysbilleder: Arkivet har en del videoer fra begivenheder i kommunen

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Lokalavisen for Brørup-Holsted 1926-.

Håndbøger og lokalsamling:

Udgivelser: Brørup Sogns historie (1949. Genoptrykt 2008) af Aug. F. Schmidt. Brørup Kommune 1948-1988 (1988). Glimt af fortiden (2001. Genoptrykt 2008). Folding Sogn i fortid og nutid. (2006). Lindknud 1930-1992. (1992. Genoptrykt 2008). Lindknud. 100 år i billeder. (1994). Lindknud. Historier om en egn, dens mennesker, huse og gårde. (2003).