Thorstrup

Thorstrup Sognearkiv thorstrup1
Omsorgscentret Birgittegården, Falkevej 4, Sig, 6800 Varde. Tlf.: 75 26 47 08
E-mail:
Åbningstid: Tirsdage og fredage kl. 9.30-12.00. Sidste tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00 eller efter aftale
Leder: Hans Jørgen Gammelgård, Agnetevej 29, Sig, 6800 Varde. Tlf.: 23956214
Post til: Leder
Område: Thorstrup Sogn i Varde Kommune

Thorstrup Sognearkiv er oprettet i 1970, og bag arkivet står Sig Borgerforening. Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Arkivet har udgivet Småglimt fra Vardeegnen omkring århundredskiftet, Træk af Thorstrup Sogns skolevæsen fra reformationen til 2001 Erindringer af N. Chr. Pallesen, Sig, genoptryk af P.O. Pedersens Barndomsminder 1874-1890, Ejvind Busk Jensen: Fredensberg Andelsmejeri samt Foreninger i et lille samfund, og Lokalhistoriske glimt fra et lille samfund af Svenning Olesen. Arkivet laver skiftende udstillinger på Omsorgscentret Birgittegården. Det er indrettet med syv læsepladser til besøgende. 

Antal hyldemeter i alt: 25 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger består hovedsagelig af foreningsarkiver, personarkiver, virksomhedsarkiver og fotos. Blandt arkivalierne findes materiale fra Sig Borgerforening, Andelsmejeriet Fredensberg, Thorstrup Gymnastikforening, Sig-Thorstrup Husholdningsforening, Sig Lokalforening, Thorstrup Venstreforening, Thorstrup Elforsyning, Karlsgårdeværket, Thorstrup Forsamlingshus, Sig Tennisklub, Sig Vandværk, Thorstrup Skytteforening, Sig Fællesvaskeri, Sig Boldklub, Thorstrup Sogneforening, Sig varmeværk, Thorstrup Skole, Sig Skole, Yderik Skole, SAEF, Sig Brugsforening, Nørholm, Sig Gl. Kro, Sig Hotel, Vareindkøbsforeningen og Thorstrup Kirke. Arkivet også udstillingsmateriale fra Karlsgårdeværket.

Film og lysbilleder: Arkivet har en sognefilm fra 1968-1970 på video. Det har desuden lysbilleder om byen/lokalsamfundet og en serie om varmeværket.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Sognebladet for Thorstrup Sogn 1973-. Udklipssamling om lokale personer og begivenheder 1937- fra dagbladet Vestkysten og Jydske-Vestkysten.

Håndbøger og andet: Bl.a. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd. I-II, Landsarkivet for Nørrejylland og Hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. I-II.

Lokalsamling: Fra Ribe Amt 1930-, Træk af Thorstrup Sogns skolevæsen fra reformationen til 2001, Småglimt fra Vardeegnen omkring århundredskiftet.