Nyt: Arkiv-café onsdag den 3. maj 2023

På initiativ af en kreds af arkiver introducerer SVA i foråret 2023 en nyhed: Arkiv-café,

Hensigten er, at vi mødes under hyggelige former for at lære mere om de kildegrupper, som arkiverne benytter sig af, og i fællesskab blive klogere på brugen af dem.

Der vil blive holdt et kort oplæg, og derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og bidrage med egne erfaringer med kildebrug.

Den første gang er temaet kirkebøger. Elly K. Jessing fra Alslev Sognearkiv har lovet at holde det indledende oplæg.  

På arkiv-caféen aftales det videre forløb for caféerne, både hvad gælder form, mødehyppighed og emner. Man kan altså være med til at præge forløbet fra starten.

Arkiv-caféerne henvender sig til alle arkivmedarbejdere med interesse for kilder.

Det er gratis at deltage.

Max deltagerantal: 16