Arkivuddannelsens modul 2.2. 9.11.23

2. dag: Lokalarkivets øvrige samlinger
Torsdag den 9. november 2023 i Farup Fælled ved Ribe
Underviser: Birgitte H. Thomsen, Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune
Andendagen af arkivuddannelsens modul 2 drejer sig om lokalarkivets øvrige samlinger:
indsamling, emne- og kopisamlinger, bøger og tryksager, aviser og udklip, kort og
tegninger, film og lyd.

Den samlede beskrivelse af arkivuddannelsens moduler kan findes her:
https://danskearkiver.dk/wp-content/uploads/2020/12/Arkivuddannelsenkursusbeskrivelser.pdf