Hjerting

Hjerting Lokalarkiv
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V.
E-mail:
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk
Åbningstid: Mandage: 09.00 – 12.00, samt 2. tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00
Leder: Else Marie Nielsen, Kildevej 6, 6710 Esbjerg V. tlf.: 23662325
Post til: Arkiv
Område: Hjerting Sogn i Esbjerg Kommune

Hjerting Lokalarkiv er oprettet i 1993, og bag arkivet står den selvejende institution Hjerting Lokalarkiv. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Arkivets samlinger registreres efter SLAs regler, og påbegynder indtastning i Arkibas fra 2003. Arkivet har to læsepladser til publikum, og et læseapparat til mikrokort. Arkivet arrangerer byvandringer mindst en gang om året.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 60 m.

ARKIVALIER

Bl.a. kan nævnes Hjerting Fiskeriforening, Hjerting Kirkesal, Hjerting Grandelaug, Hjerting Borgerforening, Hjerting Idrætsforening, Hjerting Antenneforening, Hjerting Skole, Hjerting drenge og pige Sanatorium og Mødrehjælpen på Østerklev. Derudover har arkivet en gæstebog fra Hotel Hjerting, en stor samling skitser fra malermester Andreas Callesen Sørensen, der bl.a. dekorerede huse i Hjerting fra 1928-1945. Nævnes kan også en slægtstavle (1590-1894) for familien Sørensen fra Langli. Af fotos kan nævnes en samling med badeliv i Hjerting samt ejendomme i Hjerting. Desuden haves båndoptagelser med interviews med ældre personer i Hjerting samt en optagelse om øen Langli fortalt af Kirstine Olesen.

Film og lysbilleder: Arkivet har en videofilm om Hjerting Kirke fra licitation til færdigt byggeri med titlen Et sogn bliver til samt en optagelser fra kirkens indvielse. Derudover har arkivet filmen Landingsbroen 1852-1862 fra 1991 omhandlende Hjerting toldsted.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Hjerting Posten 1982-. Arkivet har desuden en udklipssamling bestående af dødsannoncer fra 1993-.

Håndbøger og andet: Bl.a. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd. 1-2 (1991), Arkivernes Informationsserie (1991-1996), Vejledning i lokalhistorie af Verner Bruhn (1985), Calender for Aarene 601-2200 af R. W. Bauer (1993), Landsarkivet for Nørrejylland og Hjælpemidlerne til dets benyttelse (1988), Hvad finder jeg på Landsarkivet i Åbenrå? (1989) og Salmonsens Konversationsleksikon I-XXVI (1925-1930).

Lokalsamling: Bl.a. Hjerting Bys Historie af Matilde Andersen m. fl. (1962), Hjerting – et maritimt lokalsamfund af Poul Holm (1992), Fællesbetingelserne for byggeriet af Hjerting Kirke af A. Havsteen Mikkelsen, Hjerting som handels- og fiskeplads (et særtryk af Sprog og Kultur 1948) af Tobiasen Kragelund, Arne Sundbos Af Varde og Hjertingshistorie, Kirstine Olesens skrift om øen Langli samt Fra Ribe Amt 1903-