Næsbjerg

Næsbjerg Sognearkiv naesbjerg1
Troesmosevej 2, Næsbjerg, 6800 Varde
E-mail:

Hjemmeside: naesbjergsognearkiv.dk

Åbningstid: Torsdag kl. 9.00-12.00. Lukket i skolernes sommerferie
Leder: Christian Christensen 61546404 
Post til: Leder
Område: Næsbjerg Sogn i Varde Kommune

Næsbjerg Sognearkiv er oprettet i 1971 og har 300 medlemmer. Arkivet er medlem af Arkivsamvirket for Varde Kommune, SVA og SLA, og dets samlinger registreres efter SLAs regler. Næsbjerg Sognearkiv afvikler et historisk sommerarrangement, der går til et af sognets lokale lokaliteter. I forbindelse med den årlige generalforsamling holdes et historisk foredrag. To gange om året udsendes der et mindre lokalhistorisk skrift til foreningens medlemmer. Arkivet er indrettet med fire læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrofilm.

Antal hyldemeter i alt: 36 m.

ARKIVALIER

Næsbjerg Kontrolforening, Næsbjerg Pensionistforening, Nørrebæk Plantage, Helle-Biltoft Plantage, Næsbjerg Ungdomsforening, Næsbjerg Gymnastikforening, Næsbjerg Idrætsforening, Næsbjerg-Rousthøje Ungdoms-og Idrætsforening (NRUI), Næsbjerg Skytteforening, Næsbjerg Sogns Sygekasse, Venstre i Næsbjerg, KFUM og K (Næsbjerg Afd.), Næsbjerg Brugsforening 1897-, Næsbjerg Mejeri 1888-, Købmandsforretningen i Næsbjerg og Næsbjerg Sogneforening 1955-. Arkivet har desuden en del personarkiver og virksomhedsarkiver fra virksomheder i Næsbjerg, bl.a. fra det nu nedlagte mejeri og stationen. Der findes også en fotosamling på flere hundrede fotos. Arkivet har desuden båndede lydoptagelser med tidligere brugsuddeler Vilhelm Hansen og om Hovborg Plantage.

Film og lysbilleder: Arkivet har en del sognefilm/smalfilm om Næsbjerg

KOPISAMLING

Fotokopier: Skøder fra Næsbjerg Sogn 1804, fæstebreve fra Nørholm Gods 1802, brandtaksationer for Næsbjerg Sogn, protokoller for Næsbjerg Sogns Sygekasse 1906-1922, og dagbøger vedr. skolegangen i Næsbjerg Sogn 1950-.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Sognebladet for Næsbjerg 1972-, udklipssamling fra dagbladet Vestkysten/Jydske-Vestkysten 1934-.

Håndbøger og andet: Arkivet har en mindre samling af håndbøger og lokalhistorisk litteratur, bl.a. Kirkebladet for Øse og Næsbjerg 2002-, Sognebladet for Næsbjerg –2001, og Fra Ribe Amt 1977-