Spandet

Spandet Sognearkiv  Spandet
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
E-mail:
Åbningstid: 1. Mandag i måneden kl. 19.00-20.00
Leder: Birthe Appel, Spandetvej 10, Spandet, 6760 Ribe. Tlf.: 22441523
Post til: Leder
Område: Spandet Sogn i Esbjerg Kommune

Spandet Sognearkiv er oprettet i 1982 som en interessegruppe under Spandet Sogneforening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og registrerer efter SLAs regler, fra 2003 i programmet Arkibas. Arkivet arrangerer hvert år en gåtur, og der holdes åbent hus/udstilling. Arkivet har et læseapparat til mikrokort.  

Antal hyldemeter i alt: Ca. 15 m.

ARKIVALIER

Arkivet har en stor samling erindringer samt materiale fra foreninger og virksomheder, bl.a.: Spandet Borgerforening, DSK Spandet, FDF og FPF, Husflidsforeningen for Spandet og omegn, Spandet Andelsmejeri, Spandet Brugsforening, Spandet Forsamlingshus, Spandet Gymnastikforening, Spandet Gødningsforening, Spandet Husholdningsforening, Spandet Husmandsforening, Spandet Jagtforening, Spandet Læplantningslaug, Spandet og Omegns Kartoffelkogerforening, Spandet Ringriderforening, Spandet Sogns Afholdsforening, Spandet Sogns Biblioteksforening, Spandet Sogns Venstrevælgerforening, Spandet Vandværk og Spandet Ungdomsklub. Derudover er der et righoldigt billedarkiv med en stor del navngivne skolebilleder fra 1905- og 9 kassettebånd med optagelser af lokale personer.

Film og lysbilleder: Spandetfilmen 1988-1989, film fra ringriderforeningen samt to videoer med dilettant 1982-1983.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklip fra JydskeVestkysten og Ugeavisen 1987-

Håndbøger og lokalsamling: DSK årbøger 1941-1971, Sprogforeningsalmanak 1900-1949 (ikke komplet), Sønderjysk årbøger 1889-1913, Danske landmænd og deres indsats, Forsvaret i Ribe, Foreningsarkiver i Ribe Amt bind 1 og 2, Hverdag og fest af Peder Schmidt, Spandet Sogn bind 1 og 2 af Peder Schmidt, Den gamle grænse – set på postkort, Erindringer fra mit liv af Jens Jessen Lund, Træk af Seem Sogns hjemstavnshistorie af Andreas Nørgaard og Æ Spanne Blaj 2000-.