Vejen

Vejen Lokalhistoriske Arkiv vejen1
Østergade 2, 6600 Vejen. Tlf.: 79965275  
E-mail:
Åbningstid: Mandag og tirsdag kl. 9:30-16.00 
Leder: Christian Ditlev Rasmussen
Post til: c/o Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup
Område: Vejen, Andst, Gesten, Læborg, Malt og Askov Sogne i Vejen Kommune.

Lokalhistorisk Arkiv for Vejen Kommune er oprettet i 1977 og er associeret med Museet på Sønderskov. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Vejen Kommune, og dets samlinger registreres i edb-programmet Arkibas. Arkivet varetager arrangementer med foredrag og lysbilleder, byvandringer samt besøg på skoler og andre institutioner. Arkivet er indrettet med otte læsepladser og har to læseapparater til mikrokort og et læseapparat til mikrofilm.  

Antal hyldemeter i alt: Ca. 115 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger rummer især foreningsarkiver, personarkiver, virksomhedsarkiver og fotos. Især skal nævnes Estrup Godsarkiv, hvortil der er udarbejdet en specialregistratur. Arkivet har i 1997 hjemtaget familien Lauridsens arkiv, som er meget omfattende. Det rummer arkiver fra Margarinefabrikken Alfa, cikoriefabrikken Nørrejylland, gården Grønvang og familien Lauridsen. Arkivet er blevet delvist registreret.

Film og lysbilleder: Arkivet har en række filmoptagelser bl.a. En rundrejse i Danmark, Familien Hansen (om Alfa-magarine) samt en Alfa-film producet af Nordisk Film. De nævnte film er professionelt lavet men ikke lokale som udgangspunkt.

KOPISAMLING

Afskrifter: Tinglæste dokumenter for Andst-Slaugs Herred 1862-1927 i uddeponering fra Landsarkivet for Nørrejylland.

Fotokopier: Estrup skifteprotokol 1733-1803. Matriklen 1844 for samtlige sogne i Vejen Kommune. Brandtaksationer for Andst Herred 1800-1872 (Andst, Veerst, Bække og Gesten sogne), for Malt Herred 1800-1857 (Vejen, Læborg og Malt sogne), for Malt, Vejen og Læborg sogne 1792-1800, for Gesten Sogn 1777-1797, for Veerst Sogn 1782-1793, for Bække Sogn 1780-1798 og for Andst Sogn 1795-1798. Skøder for Andst Sogn 1739-1862.

Mikrofilm: Folkebladet for Vejen, Brørup og Holsted 1908-1923. Fra matriklen 1688 findes modelbog og matrikelbog for både Riberhus og Koldinghus len samt markbøger for sognene i Andst Herred (Andst, Veerst, Bække og Gesten).

Mikrokort:  O. Kalkar: Ordbog over det ældre danske sprog (1300-1700). Holger Malling: Vielser i danske landsogne 1661-1792. Diverse arkivregistraturer og utrykte hjælpemidler fra Rigsarkivet samt diverse utrykte hjælpemidler til arkivstudier fra Landsarkivet for Nørrejylland.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Vejen Avis 1976-.

Håndbøger og andet: Arkivet råder over en stor håndbogssamling, heriblandt Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. I-IV, Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. I-II, Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. I-III, De Danske Aviser 1634-1989 bd. I-III, Dansk Biografisk Leksikon, Ordbog over Det Danske Sprog, Trap Danmark 4. udg., Salmonsens Konversationsleksikon, Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med 1920 bd. I-II, Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd. I-II, Håndbog for Danske Lokalhistorikere. Desuden Fortid og Nutid 1963-, Bol og By 1985-, Journalen 1972-, Hvem Forsker Hvad 1972-, Personalhistorisk Tidsskrift 1974-, Mark og Montre 1989-, Arkiv 1996- og Bygning – by og land 1991-.

Lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt 1903-. Arkivet har en temmelig stor samling af lokalhistoriske værker, heriblandt alle udgivne sognehistorier fra kommunen. Til sognehistorierne er der udarbejdet detaljerede registre.