Varde

Varde Lokalhistoriske Arkiv varde1

 

 

Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde. Tlf.: 75223774
E-mail:
Hjemmeside: http://vardelokalhistoriskearkiv.dk/
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Leder: Karen Riisager
Post til: Arkiv
Område: Varde Købstad og Varde Landsogn i Varde Kommune

Varde Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1957 og er en selvejende institution. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune. Dets samlinger er registreret efter SLAs regler på edb i programmet Arkibas. Desuden har arkivet registreret kirkebøger i programmet Brothers Keeper. Arkivets samling af folketællinger på mikrofilm er også registreret i edb-programmet DSI. Lokalhistorikeren H. K. Kristensens personarkiv er tilgængeliggjort via ca. 17.000 registerkort, og der findes også registerkort til landsarkivar Carl Lindberg Nielsens forarbejder til Varde Bys Historie. Desuden findes Paul Jacobsen: Registrant til Varde bys historie ca. 1850-1981 (1981). Varde Lokalhistoriske Forening udgiver to gange om året Lokalhistoriske Meddelelser. Arkivet har fire læsepladser til besøgende samt et læseapparat til mikrofilm og et læseapparat til mikrokort. Arkivet har udstyr til scanning af billeder.  

Antal hyldemeter i alt: 400 m.

ARKIVALIER

Foreningsarkiver: Sportsforeninger, handel og håndværk, landbo- og husholdningsforeninger, fagforeninger samt foreninger med selskabeligt sigte m.fl. Personarkiver, deriblandt lokalhistorikeren H. K. Kristensens arkiv, der dækker så godt som hele Sydvestjylland. Desuden findes landsarkivar Carl Lindberg Nielsens forarbejder til Varde Bys Historie og pastor emeritus Vagn Kvists arkiv, der bl.a. indeholder samtlige begravelsestaler fra 1951 til 1987. Virksomheder: Bl.a. Vestbanens arkiv. Fotos: Ca. 23.000 registrerede fotos samt en større negativsamling, bl.a. fra flere lokale pressefotografer: Jørgen Kjær, Herbert Andersen, Jens Anker Tvedebrink og René Hollmann. Arkivet har også lydoptagelser, bl.a. Gerald Langgaards båndsamling fra adskillige års arbejde for Radio Syd 1961-1985. Landinspektørgaarden 1862-1948, kort, bøger og en lang række slægtshistorier. Desuden alle huse i Varde Miniby registreret på edb.

Film og lysbilleder: Arkivet har nogle lokale videoer. Nævnes kan C.W. Kochs Varde film fra 1956, samt en video omhandlende kongeligt besøg i Varde i 1942 og 1992, udgivet af arkivet.

KOPISAMLING

Afskrifter: Genparter af skøde- og panteprotokoller for Varde Købstad 1836-1927 med tilhørende registre og for Varde Landsogn 1831-1927 samt skøde- og panteprotokoller for Øster og Vester Horne Herred 1831-1927.

Mikrofilm: Skifter fra Varde Købstad 1622-1883. Fra byfoged, retsbetjente, rådstue, hospital og politi 1643-1955. Brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller 1818-1935 med tilhørende registre (dog undtaget 1867-1877).

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: 19 forskellige dag- og ugeblade udgivet i Varde 1856-, bl.a. Jydske Vestkysten som registreres løbende. Desuden findes en fuldt registreret udklipssamling fra skrædder Hans Hansen, som dækker årene fra 1924 til 1980.

Håndbøger og lokalsamling: Lokal- og håndbogssamlingen udgør ca. 800 bind, herunder bl.a. Varde Landsogn, Tinghøj og Søndermarken – træk fra 1900-tallet udgivet 2001, Trap Danmark (5. udg.), Fra Ribe Amt 1903-, Dagligliv i Danmark i 2 bd., Landbokvinden af Ole Højer, Politikens Danmarkshistorie, Det Danske Landbrugs Historie og Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse (7 bd.).