Varde

Varde Lokalhistoriske Arkiv varde1
Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde. Tlf.: 75223774
E-mail:
Hjemmeside: http://vardelokalhistoriskearkiv.dk/
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Leder: Karen Riisager
Post til: Arkiv
Område: Varde Købstad og Varde Landsogn i Varde Kommune

Varde Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1957 og er en selvejende institution. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune. Samlingerne er registreret efter SLAs regler på edb i programmet Arkibas. Desuden har arkivet registreret kirkebøger i programmet Brothers Keeper. Arkivets samling af folketællinger på mikrofilm er registreret i acces. Lokalhistorikeren H. K. Kristensens personarkiv er tilgængeliggjort via ca. 17.000 registerkort. Der findes registerkort til landsarkivar Carl Lindberg Nielsens forarbejder til Varde Bys Historie. Desuden findes Paul Jacobsen: Registrant til Varde bys historie ca. 1850-1981. 1981. Varde Lokalhistoriske Forening udgiver to gange om året Lokalhistoriske Meddelelser. Arkivet har fire læsepladser til besøgende, samt et læseapparater til læsning af gengivelser i mikroform. Arkivet har udstyr til scanning af billeder og PC med storskærm til undervisning for en mindre gruppe.

Antal hyldemeter i alt: 602 m.

Arkivalier

Foreningsarkiver: Sportsforeninger, handel og håndværk, landbo- og husholdningsforeninger, fagforeninger samt foreninger med selskabeligt sigte. Personarkiver, deriblandt lokalhistorikeren H. K. Kristensens arkiv, der dækker så godt som hele Sydvestjylland. Desuden findes landsarkivar Carl Lindberg Nielsens forarbejder til Varde Bys Historie og pastor Vagn Kvists arkiv, der bl.a. indeholder samtlige begravelsestaler fra 1951 til 1987. Virksomheder: fx Vestbanens arkiv, forskelligt fra A/S Varde Stålværk. Landinspektørgården 1862-1948, kort og protokoller.

Fotos

22.000 registrerede fotos samt en større negativsamling, bl.a. fra flere lokale pressefotografer: Børge Kjær, Herbert Andersen, Jens Anker Tvedebrink og René Hollmann, og fra lokale fotografer: Th: Nielsen og Fialla/Hageman. Arkivet har lydoptagelser, bl.a. Gerald Langgaards båndsamling fra adskillige års arbejde for Radio Syd 1961-1985.

Film og lysbilleder

Arkivet har omkring 150 lokale videoer. Nævnes kan C.W. Kochs Varde film fra 1956, samt en video omhandlende kongeligt besøg i Varde i 1942 og 1992, udgivet af arkivet.

Kopisamling

Afskrifter: Genparter af skøde- og panteprotokoller for Varde Købstad 1836-1927 med tilhørende registre og for Varde Landsogn 1831-1927, samt skøde- og panteprotokoller for Øster og Vester Horne Herred 1831-1927.

Mikrofilm: Skifter fra Varde Købstad 1622-1883. Fra byfoged, retsbetjente, rådstue, hospital og politi 1643-1955.

Fotokopierede protokoller: Brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller 1818-1935 med tilhørende registre (dog ikke 1867-1876), Varde Byes bog fra 1639-1710, Rådstueprotokol 1846-1868, Byrådets forhandlingsprotokol1851-1884, Skatter 1613-1780, Borgerskaber 1639-1922, Bygningskommissionen 1832-1891, Fattigkommissionens protokol 1844-1867, Toldindberetninger1848-1913

Trykt, udgivet materiale

Aviser: 19 forskellige dag- og ugeblade udgivet i Varde fra 1856. Bl.a. JydskeVestkysten som registreres løbende. Desuden findes en fuldt registreret udklipssamling fra skrædder Hans Hansen fra årene 1924 til 1980.

Håndbøger og lokalsamling: Lokal- og håndbogssamlingen udgør ca. 1.500 bind. Alle udgivelser om Varde købstad og landsogn, sogne- og gårdhistorier fra Varde kommune, byhistorie fra nabokommuner, vejvisere og arkivfaglig litteratur. Slægtshistorie, biografier og slægtstavler for mere end 60 Varde-slægter.