Bestyrelsen

Sydvestjyske Arkiver (SVA) 2013:

 Jorgen

Formand

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Arkivleder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

E-mail:

 lindavesterbaek

Næstformand

Linda Vesterbæk

Arkivleder, Nordby Sognearkiv

E-mail:

 

Kasserer

Ragna Weidinger

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

E-mail:

 Anni ny stor

Bestyrelsesmedlem

Anni Skov Christensen

Arkivleder, Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv

E-mail:

Q18364-037-1388

Bestyrelsesmedlem

Nanna Iversen

Formand, Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn

E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com