Filskov

Filskov Lokalhistoriske Arkiv   Filskov
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted 
E-mail:
Hjemmeside: https://filskov.infoland.dk/fritid1/lokalhistorisk-arkiv/
Åbningstid: Mandag kl. 9.30-11.30 samt efter aftale. Juli og december lukket.
Formand: Jakob Kristiansen. Tlf.: 51 24 84 75
Post til: Arkiv
Område: Filskov Lokalhistoriske Arkiv har til formål, at indsamle, registrere, og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd optagelser og andre data uanset medium, af ikke statslig proveniens med tilknytning til Filskov Sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden, efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskab og styrke interessen for Filskov Sogns historie.