Ansager

Ansager Lokalhistoriske Arkiv

5854283-56755-

Stationsvej 3, 6823 Ansager. Tlf.: 29926823
E-mail:
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk
Åbningstid: Mandag kl. 16.00-18.00 og onsdag kl. 13.00-16.00
Leder: Ove Nørager-Nielsen, Rødsandvej 2, 6823 Ansager. Tlf.: 75297188
Post til: Arkiv
Område: Ansager Sogn i Varde Kommune

Ansager Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1980. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune, og dets samlinger er registreret efter SLAs regler. Arkivet har udgivet Det gamle Ansager i billeder (1987), Der var engang i Ansager (1995), Ansager Kalender 1996 og julebogen 2001 og 2002. Arkivet varetager udstillinger, foredrag, undervisning af de ældste klasser i Ansager Skole, spejdere, m.v. Arkivet er indrettet med seks læsepladser til publikum og har et læseapparat til mikrofilm. 

Antal hyldemeter i alt: 35 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger indeholder 67 foreningsarkiver, 781 personarkiver, 10 virksomhedsarkiver. Heraf kan nævnes:  A/S Ansager Plantage, Ansager Andelsmejeri, Ansager Antenneforening, Ansager Boligforening, Ansager Borgerforening, Ansager Brevdueforening, Ansager Brugsforening, Ansager Dyrehospital, Ansager Elektricitetsværk, Ansager FDF og FPF, Ansager Gymnastikforening, Ansager Husmandsforening, Ansager Håndboldforening, Ansager Håndværkerforening, Ansager Jagtforening, Ansager Kirke, Ansager Kristelige Kvindeforening, Ansager Kærbæk Kontrolforening, Ansager Læplantningslaug, Ansager Missionshus, Ansager På Tværs, Ansager Samaritterforening, Ansager Selvbetjeningsvaskeri, Ansager Skakklub, Ansager Skole, Ansager Slagteri, Ansager Smedeforretning, Ansager Sogns Hesteforsikring, Ansager Sogns Spare- og Lånekasse, Ansager Sogns Sygekasse, Ansager Sportsfiskerforening, Ansager Sportsforening, Ansager Sønderjyske Forening, Ansager Tekniske Skole, Ansager Trælast, Ansager Vandværk, Ansager vareindkøbsforening, Ansager-Kærbæk Foderstofsforening, Ansager-Kærbæk Husholdningsforening, Ansager-Kærbæk Ungdomsforening, Ansager-Kærbæk Biblioteksforening, Ansager-Skovlund Biblioteksforening, Ansager Øse Landboforening, Elbæk Plantage, Ansager Husflidsforening, I/S Kvie SØ Tørvegravning, Jagtselskabet Elbæk Plantage, Johs. Blochs Købmandsforretning, Kvie Sø Grundejerforening, Kvie-Kærbæk Transformerfforening, Kærbæk Brugs og Købmandsforretning, Kærbæk Forsamlingshus, Kærbæk Plantningslaug, Kærbæk Skole, Kærbæk Skytteforening, Kærbæk Smedie, Nørholm Godsarkiv, Skovlund-Ansager Hallen. Arkivet har ca. 2.000 fotos. Desuden findes ca. 800 sæt noder for orkestre, 20 bånd med interviews, og ca. 500 bånd med sange og musik.

Film og lysbilleder: Arkivet har 28 stk. 8 mm smalfilm og 13 videofilm, bl.a. en sognefilm fra Ansager optaget i 1950’erne. Desuden en optagelse fra en byvandring i Ansager med Tage Pedersen i 2001

KOPISAMLING

Fotokopier: Ejendomsvurderingsprotokoller for Ansager Sogn 1904-1931.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Ansager Ugeblad 1984-

Håndbøger og andet: Bl.a. Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994).

Lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt, Ansager Sogns Historie (1935) og Ølgod Sogns Gård- og Slægtshistorie (1988).