Vorbasse

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv  5854283-56755-
Stadionvej 1, 6623 Vorbasse
E-mail:
Hjemmeside: www.vorbasse.dk/lokalt/lokalhistorisk arkiv
Åbningstid:1. og 3. tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt efter aftale på tlf. 22851659 eller 23925588
Leder: Susanne Holm Therkildsen, Gilbjergvej 7, 6623 Vorbasse

Tel. 22851659 

Post til: Ib Lykke Hansen, Østervænget 28, 6623 Vorbasse Tlf.: 23 92 55 88
Område: Gl. Vorbasse Sogn i Billund Kommune, nu nu postnummer 6623

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1977. Arkivet er en kommunal institution under Billund Kommune. Arkivet er medlem af RAL og SLA samt Arkivsamvirket for Billund Kommune, og dets samlinger registreres efter SLAs regler i edb-programmet Arkibas. Arkivet har udgivet Vorbasse Præstegård af Birger Vitved i 1997 og arrangerer løbende udstillinger og foredrag. Arkivet er indrettet med god læseplads til publikum. Arkivet er godkendt til opbevaring af menighedsrådets arkivalier.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 100 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger består hovedsagelig af forenings-, virksomheds- og personarkiver. Især kan nævnes Vorbasse Brugsforening 1886-1966, Vorbasse Mejeri 1922-1966, Vorbasse Sygekasse 1921-1961, Slaugs Herreds Brandforsikring 1892-1904, Vorbasse Skole 1894-1986, Nebel Skole 1888-1964, Fitting Skole 1851-1965 og Skjoldbjerg Skole 1736-1990. Arkivet har desuden en samling af film, fotos og lydbånd.

KOPISAMLING

Fotokopier: Taksationsforretninger for Vorbasse Sogn 1782-1799, forsikringsprotokol for Vorbasse Sogn 1800-1857, næringsprotokol for Vorbasse Sogn 1909-1925 og 1929-1932, fattigprotokol for Vorbasse Sogn 1803-1815 og 1816-1833, matriklen for Vorbasse Sogn 1844 og matriklen for Slaugs Herred 1664, 1680 og 1688.

Mikrokort: Liber Daticus for Vorbasse-Hejnsvig Sogn 1835-1857, menighedsprotokol for Vorbasse Sogn 1901-1911, skolekommissionsprotokol for Vorbasse-Hejnsvig Sogn 1817-1849, fattigkommissionsprotokol for Vorbasse-Hejnsvig Sogn 1803-1832 og skifteprotokoller for Andst og Slaugs herreder 1793-1863.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra JydskeVestkysten og Vejle Amts Folkeblad 1965-, Ugebladet for Bække, Geesten og Vorbasse 1927-1969 (ukomplet).

Håndbøger og andet: Arkivet har en håndbogs og lokalsamling på ca. 100 bd., herunder Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. 1-2, Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. 1-4, Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. 1-2, Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 1-2, Industriens Historie i Danmark bd. 1-3, Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd. 1-2, Th. Sørensen: Social-statistiske Undersøgelser bd. 1-2, Kraks Blå Bog 1995, Politikens Håndbog i Slægtshistorie, Skolen, præsten og kommunen af Erik Nørr, Det Offentlige Fattigvæsens historiske udvikling i Danmark af Harald Jørgensen og Calender 601-2200 af R. W. Bauer (1993). Endelig haves Rigsarkivets brugervejledninger og Kraks Blå Bog 1995 og 1998.

Lokalsamling: Bl.a. Slaugs Herreds Historie, Egnen og Sparekassen (1873-1998) af Sven Tygesen, Troldhedebanen af Helge Kjerside samt Finn & Steen Christensen, Hedens Hemmeligheder af Peter Henningsen, Stationsbyens Samfund af Sidsel Eriksen, Tro, håb og legetøj af Søren Byskov, Vorbasse Præstegård af Birger Vitved Fra Ribe Amt 1903-, Vorbasse Sogns Historie af Vald. Andersen, Bymændene i Vorbasse af Sven Tygesen.