Hostrup

Hostrup Sognearkiv

Hostrup

Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg V
E-mail:
Åbningstid:1. torsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt efter aftale med lederen
Leder: Elna Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V. Tlf.: 75269165
Post til: Leder
Område: Hostrup Sogn i Esbjerg Kommune

Hostrup Sognearkiv er oprettet i 1995, og bag arkivet står Hostrup Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Dets samlinger registreres efter SLAs regler på edb-programmet Arkibas. Arkivet er indrettet med fire læsepladser til besøgende og har to læseapparater til mikrokort sat et læseapparat til mikrofilm. 

Antal hyldemeter i alt: Ca. 10 m.

ARKIVALIER

Indsamling af arkivalier har mest bidraget med foreningsarkiver, personarkiver og fotos. Heriblandt kan nævnes Hostrup Ungdomsforening 1908-1969, Hostrup Idrætsforening 1940-1960, Hostrup Gymnastikforening, Hostrup Husholdningsforening 1925-, Hostrup Forsamlingshus 1892 og 1929-, Hostrup Brugsforening 1919-1991, Hostrup Hesteforening 1912-1967, Hostrup Jagtforening 1934-, Hostrup Badmintonklub 1944-1955, Hostrup Engvandingsforening 1889, Kravnsø Engvandingsforening 1889, Hostrup Sogns Andels Transformatorforening 1921-1970 og Hostrup Borgerforening/ sogneforening 1946-1972. Fra fotosamlingen kan nævnes billeder fra Hostrup Brugsforening, Hostrup Forsamlingshus, Kokspang Skole, Sjelborg Skole, Sadbjerg Kro og gymnastikbilleder fra ca. 1900.

Film og lysbilleder: Film fra bl.a. de lokale dilettant-forestillinger.

KOPISAMLING

Fotokopier: Hartkornsekstrakt for Hostrup Sogn 1837.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Håndbøger: Bl.a. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd. 1-2, Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets benyttelse bd. 1-2 (1983) og 1848-1990 bd. 1-4, Dansegilde og mordbrand – Vejledning til Retsbetjentarkiver af Niels H. Frandsen, Calender for Aarene 601-2200 af R. W. Bauer (1993), Alle skrives i mandtal af Ole Degn (1991), Kort – om kort og tegninger af Jørgen Nybo Rasmussen (1991) og Mark og skilling, kroner og øre af Poul Thestrup.

Lokalsamling: Bl.a. Hostrup -En landsby i Sydvestjylland (1981), Landbygninger i Esbjerg Kommune (1985), Kirke og Sogne i fortid og nutid (1953), og Danmarks Kirker, Ribe Amt, Brøndum, Vester Nebel, Alslev og Hostrup (1989-1990). Fra Ribe Amt 1903-. Vestjyder fortæller.