Hviding

Hviding Sognearkiv
Egebækvej 30, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe
E-mail:
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.00-21.00  eller efter aftale
Leder: Anne Lorenzen, Gl. Hvidingvej 26, 6760 Ribe. Tlf.: 61301941
Post til: Leder
Område: Hviding Sogn i Esbjerg Kommune

Hviding Sognearkiv blev oprettet i 1991 og er en selvejende institution. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg kommune. Samlingerne er registreret i It-systemet Arkibas efter SLAs regler.

Antal hyldemeter i alt: 21 m.

ARKIVALIER

Arkivets samlinger består af personarkiver og foreningsarkiver.

Der er arkivalier fra Hviding Husholdningsforening, Familie og Samfund, Egebæk-Hviding Beboerforening, Hviding Idrætsforening, Pensionistforeningen, Hviding skole, Hviding Forsamlingshus, KFUM Spejderne, Kulturpagoden, Psykiatrisk Hospital, Hviding Station, Kong Chr. X’s, Dige, Hviding klint, Egecentret, Andelskassen Egebæk-Hviding, Hviding Menighedsråd, Hviding kirke, Hviding Brugsforening, Hviding kro, Hviding Venstreforening.

BILLEDER

En samling af fotos, skolebilleder og konfirmationsbilleder.

HÅNDBØGER OG LOKALSAMLINGER

Sønderjysk Månedsskrift, Sprogforeningens Almanak, DSK: Dansksindede sønderjyder i krigsdeltagelse, Sønderjyske Årbøger, Ribe Stifts Landemode, Børnebladet udgivet af Flensborg Avis 1911-33, Fra Ribe Amt.

Kirkeblade, udklipssamling fra 1926 til samtid,

Beskrivelse af Hviding sogn bd. 1-4 ved Thøste Thøstesen.

Slægts- og ejendomshistorie, Enderup, Lundsmark, Hviding, Råhede og Lundsmark ved Svend Troelsen.

Desuden Jernbanehistorie, grænseegnsbeskrivelser og forskellige barndoms- og ungdomserindringer.

KOPISAMLING SAMT KORT OG TEGNINGER

Fire grundbøger med kort over arealer i Hviding Sogn 1878.

Mutterrolle med omskifte af jord ved ejendomme i Hviding Sogn samt kort med bygninger og oplysning om ejere 1878 og 1917.

Diverse kort og arkitekttegninger.