Sdr. Omme

Sdr. Omme Lokalarkiv Sdr. Omme
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme
E-mail:
Hjemmeside: ommelokalarkiv.dk
Åbningstid: Onsdag 16.00-17:00
Leder: Karen-Marie Jakobsen. Tlf.: 51332184
Post til: Arkiv
Område: Sdr. Omme Sogn, Billund Kommune

Sdr. Omme Egnsarkiv er oprettet i 1992 og er foreningsdrevet. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Billund Kommune og har indkøbt programmet Arkibas til registrering. Arkivet udgiver med jævne mellemrum avisen Nyheds og kontaktavisen for arkivets medlemmer og interesserede.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 15 m.

ARKIVALIER

Arkivet har materiale fra en række foreninger og virksomheder, bl.a. Engebæk Kanalinteressentselskab 1892-1941, Sdr. Omme Borger og Håndværkerforening 1900-1979, Jysk Husmandsforening, Sdr. Omme Pensionistforening 1946-1900, Sdr. Omme Vandværk 1935-1990, Sdr. Omme Brugsforening 1936-1970, Gl. Skovsende Plantage 1885-1944. Derudover har arkivet en dagbog fra Mads Chr. Jørgensen (1881-1965) samt Jeppe Dahls (1860-1965) privatarkiv.

Film og lysbilleder

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra Vejle Amts Folkeblad 1963- og fra JydskeVestkysten 1963-

Håndbøger: Bl.a. Erhvervsarkivets arkivoversigter, Fra Ribe Amt 1970-, Foreningsarkiver i Ribe Amt, Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990

Lokalsamling: Aktieselskabet Sønder Omme Plantage 1901-2001, Sønder Omme Sogn af Ole Dejgaard Pedersen, Sdr. Omme og Omegn Landboforening 1883-1943, Erindringer fra et langt liv af Peder Klekmose, Fra det nedlagte Gamle Sdr-Omme-Hoven Pastorat, Midtjyske gårde i tekst og billeder, Mindebog fra Heden af Laurids Jensen-Huus.