Seem

Historisk Arkiv i Seem Sogn Seem
Arkivet er ophørt pr. 1. januar 2020. Samlingen er overdraget til Ribe Byhistoriske Arkiv.
Område: Seem Sogn i Esbjerg Kommune

Historisk Arkiv for Seem Sogn er oprettet i 1974. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og dets samlinger er registreret efter SLAs regler. Desuden findes et stort prosopografisk register og et matrikelnr.-register, et omfattende personregister 1600-, mange slægtsregistre samt et register over ejendomsbesiddere i Seem Sogn. Arkivet har endvidere udarbejdet et register over Seem Kirkebog 1721-1825. Arkivet udgiver løbende meddelelser i kvartalsskriftet Byhornet, og arkivets leder udgiver adskillige artikler i dag- og fagblade. Seem Sogns Historie, skrevet af Søren Mulvad, blev udgivet i 1997. Arkivet ha i 2003 udgivet en registrant over alle ejendomme i Seem Sogn. Arkivet varetager foredrag, guidede ture og udstillinger. Det har fire læsepladser til rådighed for publikum og har et læseapparat til mikrofilm. Arkivet er ikke godkendt til indlån af arkivalier fra det statslige arkivvæsen.

Antal hyldemeter i alt: 65 m

ARKIVALIER

Arkivet rummer ca. 55 foreningsarkiver, ca. 100 personarkiver, ca. 15 institutionsarkiver, ca. 10 erhvervsarkiver og ca. 1.200 fotografier. Desuden er et mindre topografisk arkiv under udbygning. Specielt skal fremhæves en stor samling identificerede skolefotos fra sognets skoler 1872-.

Film og lysbilleder: Arkivet har 15 smalfilm fra sognet, der er optaget omkr. 1965 og som især er naturfilm, en stor diassamling fra 1960’erne og tre sognefilm på video fra slutningen af 1980’erne.

KOPISAMLING

Fotokopier: Uddrag af fæsteprotokoller og jordebøger fra Ribe Domkirke 1680-, Seem Kirke 1648-1950, grevskabet Schackenborg 1661- og Ribe Kloster 1640-1792. Riberhus Amts matrikel 1661 og 1688.

Mikrofilm: Justitsprotokoller for Lustrup Birk 1661-1714. Uddrag af disse findes i maskinskrevet kopi 1661-1812.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Byhornet 1986-.

Håndbøger og andet: Arkivguide for Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivguide for Rigsarkivet, enkelte guider for Landsarkivet i Aabenraa samt Journalen 1975-.