Generalforsamling og årsmøde i SVA

Hermed indkaldes til generalforsamling i Sydvestjyske Arkiver

            Onsdag den 8. september 2021 kl. 18.00

i Farup Fælled, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe     

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretninger 2020
  3. Regnskab 2020
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag*
  6. Valg
  7. Eventuelt

*Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden, Jørgen Dieckmann Rasmussen, i hænde senest onsdag den 25. august 2021

 Aftenens program

Kl. 18.00: Generalforsamling

Kl. ca. 19.00: Middag bestående af gule ærter. Der betales 175 kr. pr. person. HUSK tilmelding, hvis I ønsker at deltage i spisningen.

Kl. ca. 20.15: Foredrag om diger v. Villy Lønne, Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Kaffe med kage

Af hensyn til middagen og kaffe er tilmelding nødvendig. Tilmelding pr. e-mail til senest søndag d. 29. august 2021.

Det koster 175 kr. pr. person at deltage i spisningen. Inkluderet i prisen er øl/vand plus en snaps pr. person samt efterfølgende kaffe m. brød.