GDPR-reglerne og SLAs nye billedvejledning 18. april 2024

Torsdag den 18. april 2024 i Skærbæk

Arkivsamvirket i Tønder Kommune inviterer arkiverne i SVA til at deltage i en informationseftermiddag, hvor Christian Ditlev Rasmussen fra Vejen Lokalarkiv, medlem af SLAs bestyrelse, vil orientere om GDPR-reglerne og SLAs nye billedvejledning – samt andre emner, der måtte være aktuelle.