Studietur den 22. august 2016

SVA har arrangeret en studietur for medlemmerne til Rigsarkivet i Viborg og Danmarks Fotomuseum. Se mere i programmet her:  Studietur til Viborg